Lisätietoja

Lisätietoa vanhemmista projekteista hankepäälliköltä

Jenni Eskola
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Päättyneet projektit

Liikkumisen ohjaus

SEGMENT – kävelyn ja pyöräilyn kohderyhmätietoisen viestinnän työkalu

SEGMENT on kestävien kulkumuotojen markkinointia varten kehitetty erilaisten liikkujien segmentoinnin menetelmä, jota kokeiltiin ja kehitettiin 2010-luvun alkupuolella kahdeksassa eurooppalaisessa maassa. ”Suomen SEGMENT” oli tutkimus, jossa menetelmää sovelletaan Suomessa. Kyselyssä oli kolme kohdekaupunkia, Hyvinkää, Lahti ja Turku. Hanketta rahoittivat Liikennevirasto, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, YM sekä kohdekaupungit.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Pyöräilyanalyysi henkilöliikennetutkimuksen aineistosta: Pyörämatkat, pyöräilijät ja pyöräilyn valintaan vaikuttavat tekijät

Työn tavoitteena oli tuottaa valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) perusteella nykyistä tarkempaa tietoa pyörämatkoista ja pyöräilijöistä sekä pyöräilyn alueellisesta vaihtelusta. Henkilöliikennetutkimuksen tietoja analysoitiin työssä muodostetun alueluokituksen mukaisesti. Alueluokitus muodostettiin yhdistämällä Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokitus kaupunkiseutujen kokoluokitukseen.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Liikkumisen ohjauksen työn 2010–2014 arviointi

Liikennevirasto aloitti valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen koordinointityön vuonna 2010. Koordinointityöhön sisältyen Liikennevirasto on myöntänyt vuosittain valtionavustuksia, joiden tarkoituksena on edistää pysyvien liikkumisen ohjauksen toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. Lisäksi Liikennevirasto on toteuttanut liikkumisen ohjauksen T&K-ohjelmaa. Keväällä 2015 valmistuneessa arvioinnissa on käsitelty liikkumisen ohjauksen työn juurtumista Suomeen, työn tuloksia ja työn vaikutuksia. 

Arviointiraportti

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta

Vuoden 2015 alussa on valmistunut sähköavusteisten polkupyörien ”tiekartta”-raportti, jossa on selvitetty sähköavusteisten pyörien roolia ja mahdollisuuksia osana liikennejärjestelmän kestävyystavoitteiden saavuttamista. Työn tuloksena on muodostettu edistämisohjelma sähköavusteisen pyöräilyn lisäämiseksi.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Liikkumisen ohjaus kaupan alalla, esiselvitys

Keväällä 2014 valmistui esiselvitys liikkumisen ohjauksesta kaupan alalla. Selvityksessä esitellään liikkumisen ohjauksen mahdollisuuksia ja kansainvälisiä esimerkkejä toteutetuista liikkumisen ohjuksen toimenpiteistä laajasti koko kaupan alalta. Selvityksessä käsitellään niin ruokakauppoja, kauppakeskuksia ja tavarataloja kuin kaupunkikeskustojakin.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessä on tarkasteltu liikkumisen ohjausta väyläsuunnittelussa. Esimerkkihankkeena on Turun kehätien kehittämisselvitys. Kehätien suunnitteluhankkeen tarkastelussa tunnistettiin useita liikkumisen ohjauksen keinoja, joilla nykyistä väylän käyttöä voidaan tehostaa ja vaikuttaa liikenteen kysyntään.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta, ohjeita mittariston kokoamiseen

Vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessä on laadittu suomalaisille kunnille työkalu kävelyn ja pyöräilyn seurantamallin kokoamiseen. Seurantamalli yhdistää liikkumista koskevaa kyselytietoa, laskentatietoa, tyytyväisyystietoa sekä maankäyttö- ja onnettomuustietoja kokonaisvaltaisen kuvan koostamiseksi kävelyn ja pyöräilyn tilasta sekä kehityksestä.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Suositus kevennettyjen liikkumiskyselyjen laatimisesta

Vuonna 2014 valmistuneen työn tavoitteena oli tuottaa suositus siitä, miten pienillä ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla tai yksittäisissä kunnissa voidaan kustannustehokkaasti tuottaa ihmisten liikkumista ja liikennejärjestelmään kohdistuvaa tyytyväisyyttä koskevaa tietoa.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Pyöräilyn ja kävelyn laskennat - Suunnitelma valtakunnallisesta tietojen keruusta

Vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessä käsiteltiin vaihtoehtoisia toimintamalleja kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrien laskemiseksi. Keskeisenä osana tarkastelussa on tietopalvelujen järjestäminen.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Tampereen kävelyn ja pyöräilyn viestinnän kehittämissuunnitelma

Työssä kehitettiin Tampereen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn viestintää ja markkinointia paremmin tämän päivän tarpeita ja kansalaisten tottumuksia vastaavaksi. Työ tehtiin syksyn ja talven 2013 aikana.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Joensuussa

Vuonna 2013 valmistuneessa selvityksessä arvioitiin Joensuun keskustan liikennesuunnitelman kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistoimenpiteistä sekä koko kaupungin kävely- ja pyöräilymäärien kasvusta saatavien terveyshyötyjen taloudelliset arvot HEAT-työkalulla.

Selvitys

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI)

Motivan toteuttama Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI) -projekti vuosina 2010–2012 kartoitti hyviä esimerkkejä viisaan liikkumisen edistämisestä työpaikoilla sekä koti- että ulkomailta. TYKELI-hankkeen rahoittivat Liikennevirasto, HSL, Uudenmaan liitto ja Trafi.

Tietoa projektista Motivan verkkosivuilla

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015