Ota yhteyttä

hankepäällikkö

Jenni Eskola

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Henkilöliikenteen palveluiden kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, ylläpitää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja muuntaa ne edellytyksiksi liikennejärjestelmälle sekä luoda edellytyksiä kestävän liikkumisen edistämiselle ja palvelujen kehittämiselle.

$curSection.bigImageAltText.data

Hanke koostuu kahdesta eri osakokonaisuudesta:

Joukkoliikenteen palvelujen kehittäminen

Osahankkeessa korostuu matkaketjuajattelu ja asiakaslähtöisyys. Matkaketjujen toimivuus pyritään varmistamaan siten, että matkustus on sujuvaa ja ennakoitavaa. Palvelukokonaisuuksia rakennetaan asiakaslähtöisesti.

Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen vetovoimaa pyritään lisäämään ja tukemaan joukkoliikennealan markkinoiden kilpailukykyä ja toimivuutta. Lisäksi kehitetään alan houkuttelevuutta ja osaamista. Kehittämisessä korostuu myös joukkoliikennetiedon kattava tarjonta ja sen asiakaslähtöinen kehittäminen.

Liikkumisen ohjaus

Osahankkeen tavoitteena on kannustaa ympäristöystävällisiin, turvallisiin, sujuviin, terveellisiin ja taloudellisiin liikkumistottumuksiin mm. neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä liikkumisen palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Liikenteen osalta työn tarkoituksena on vähentää yksin henkilöautolla tehtävien matkojen määrää.

Hankkeen projekteissa tutkitaan ja kehitetään keinoja ja menetelmiä, joilla saadaan aikaan muutos liikkumisessa kohti vähäpäästöisempiä kulkumuotoja, -tapoja ja kuljetusketjuja.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015