Lisätietoja

Vanhemmista projekteista lisätietoa hankepäälliköltä

Anne-Mari Haakana

anne-mari.haakana(at)liikennevirasto.fi

Päättyneet projektit

Cleantechilla tehokkuutta väylänpitoon

Liikennevirasto pyrkii kehittämään uusia toimintamalleja ja innovatiivisia menetelmiä parantaakseen väylänpidon tehokkuutta ja tuottavuutta. Ratkaisuja haetaan muun muassa cleantechin avulla. Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluita ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät prosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Hankkeen tavoitteena oli laatia alustavia ehdotuksia cleantechin tarjoaminen mahdollisuuksien huomioimiseksi väylänpidon hankkeiden suunnittelussa ja suunnittelukäytännöissä, hankintamenettelyissä sekä hankkeiden lopullisessa toteutuksessa.

Työ on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/2015 (pdf; 2,6 Mt).

Lisätietoja: Timo Tirkkonen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Panospohjaisen CO2 -laskennan pilotointi väylähankkeessa

Projektissa pilotoitiin panospohjaisen CO2 -laskennan mahdollisuuksia väylähankkeessa. Pilottikohteena toimi Kehä I:n liittymän parantaminen Kivikontien eritasoliittymän kodalla ja laskenta toteutettiin Liikenneviraston käytössä olevalla kustannuslaskentaan tarkoitetulla FORE -järjestelmällä. Laskennan ohessa laadittiin prosessikuvaus panospohjaisen CO2-laskennan suorittamisesta investointihankkeessa.

Selvitysraportti on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 18/2014 (pdf; 2,8 Mt).

Lisätietoja: Arto Hovi ja Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Merikuljetusten päästöt – MERIMA-tietokonemallit

Tulevaisuudessa merikuljetuksia koskevat entistä tiukemmat päästörajoitukset, jotka edellyttävät kansainvälisten merikuljetusten päästöjen kehittymisen seurantaa.Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhteistyöprojektissa tuotettiin tietokonemalleja, joiden avulla Suomen merikuljetusten päästöistä saadaan entistä tarkempaa tietoa.

MERIMA – Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöt -tietokonemallit, tulosraportti 2005-2012 -julkaisu on saatavissa Trafin internetsivuilta.

Lisätietoja: Taneli Antikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Junaliikenteen päästöjen ja kuljetuskustannusten vähentäminen

Selvitystyössä tarkasteltiin mahdollisuuksia vähentää junaliikenteen päästöjä ja kuljetuskustannuksia, mikä on yksi Liikenneviraston strategisista tavoitteista.  Työssä pyrittiin tunnistamaan niitä tekijöitä, joilla energiankulutukseen ja päästöihin voi vaikuttaa. Lisäksi haettiin junaliikenteen turvallisuutta parantavia asioita. Keskeinen osio selvitystyössä oli junaliikenteessä vuonna 2015 käyttöön otettaviin järjestelmiin (JETI, LIIKE) liittyvän EcoDrive-toiminnallisuuden arviointi. Eco Drive-toiminnallisuuden avulla voidaan  optimoida junan nopeus ja junien kohtaamiset niin, että energiaa ja kuljetuskustannuksia  säästyy.

Esiselvitys on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 43/2013 (pdf; 3,3 Mt).

Lisätietoja: Arto Hovi, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015