Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen

Hankkeen tavoitteena on selvittää uusien kulkuneuvoteknologioiden ja polttoaineiden liikenneverkoille asettamia haasteita ja kehittää omia toimintamalleja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

$curSection.bigImageAltText.data

Hanke koostuu kahdesta eri osakokonaisuudesta:

Väylänpidon energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen

Kokonaisuuden tavoitteena on tutkia ja selvittää väylänpidon hiilijalanjäljen pienentämistä, energiatehokkuuden parantamista ja väyläkäytävän monikäytön edistämistä. Väylänpidolla tarkoitetaan Liikenneviraston hallinnoimien väylien rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikenteen energiankulutus ja päästöt

Kokonaisuuden tavoitteena on liikenteen päästökehityksen selvittäminen, vähäpäästöisen liikkumisen ja uusien polttoaineiden ja teknologioiden edistäminen sekä kuljetusalan energiatehokkuuden parantaminen.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015