Ulkomaan meriliikenteen kuukausiaineistot

Näiltä sivuilta löydät ulkomaan meriliikenteen kuukausiaineistot. Sivuilla on aineistoja tavaraliikenteestä, alusliikenteestä, matkustajaliikenteestä ja transitoliikenteestä.

Tilastot päivitetään kuukausittain. Ladattavissa on aina tuorein saatavilla oleva aineisto. Vanhemmat aineistot löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta.

Aineistot lokakuu 2018

Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilasto

Tavaraliikenneaineistot

Tavaraliikenne satamittain sekä kuljetusvälineittäin

tuonti
vienti

Tavaraliikenne satamittain sekä lähtöalueittain

tuonti
vienti

Kuljetusvälineiden kuljetukset satamittain, lähtöalueittain

tuonti
vienti

Alusliikenneaineistot

Alusliikenne satamittain ja alustyypeittäin

saapuneet
lähteneet

Alusliikenne satamittain

saapuneet
lähteneet

Matkustajaliikenneaineistot

Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä aluksen kotimaan mukaan

saapuneet
lähteneet

Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä eri satamien kautta

saapuneet 
lähteneet

Transitoliikenneaineistot

Transitotavaraliikenne satamittain sekä lähtöalueittain

tuonti
vienti

Transitokuljetusvälineiden kuljetukset satamittain

tuonti
vienti

Transitokuljetusvälineiden kuljetukset satamittain, lähtöalueittain

tuonti
vienti

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.12.2018