Museotiet ja -sillat

Vanhat kulkuväylät ovat osa suomalaisten menneisyyttä ja nykypäivää. Keskiajan polveilevat maantiet ja 1700-luvun paikallistiet ovat edelleen liikenneympäristömme perusta. Holvatut kivisillat, kansanrakentajien puusillat ja teollisen yhteiskuntamme betonisillat kertovat teknisen osaamisemme kehittymisestä.

Museokohteita hoidetaan hienovaraisesti normaalin kunnossapidon yhteydessä. Nämä kansalliset kulttuuriperintökohteet pyritään säilyttämään alkuperäisessä muodossaan, minkä vuoksi teitä suojellaan osalta liikenneverkkomme kehitysvaiheita.

Museotiet ja -sillat on valittu niiden valtakunnallisen historian ja kulttuurihistoriallisen merkityksen, historiallisen tie- ja siltateknillisen merkityksen, tie- ja liikennehistoriallisen merkityksen, paikallisen erikoismerkityksen sekä alkuperäisyyden ja ennallaan säilyttämisen edellytyksen mukaan.

”Aikamatkalla Suomessa: liikenneväylien tarina” -tarinakartta esittelee Väylän arvokohteiksi nimeämiä museoteitä, majakoita, siltoja ja kanavia. Mukana ovat myös väylämuseot sekä museorautatiet. Tarinakartan kohteet on merkitty kartalle, jonka vieressä on pieni referaatti kohteen historiasta, sen sijainnista ja lähistöltä löytyvistä muista vierailukohteista

Tutustu Aikamatkalla Suomessa -tarinakarttaan

Lisätietoa museoteistä ja -silloista ELY-keskuksen sivuilta.

Sivu päivitetty 21.12.2018