Katso myös

Lue lisää valtion työpaikoista

Töissä Liikennevirastossa

Liikennevirastossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa. Tehtävät vaihtelevat liikenteen asiantuntijatehtävistä operatiiviseen liikenteen ohjaukseen ja hallinnollisiin tehtäviin. Tutustu muutamaan liviläiseen!

Anne Janhonen, hankecontroller, Helsinki

"Työskentelen hankecontrollerina erilaisten perusväylänpidon hankkeiden parissa. Työtehtäviini kuuluu muun muassa hankkeiden talouden seurantaa, analysointia ja raportointia. Käyn taloustietoja säännöllisesti läpi johdon, projektipäälliköiden ja hankevastaavien kanssa ja tarvittaessa myös autan taloutta koskevan lainsäädännön ja ohjeiden tulkinnassa. Lisäksi osallistun raportoinnin ja järjestelmien kehittämiseen.

Hakeuduin hankecontrollerin tehtäviin viraston sisäisen tehtäväkierron kautta, sillä halusin laajentaa omaa osaamistani. Koen, että tehtäväkierto tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden.

Tehtäväni edellyttää muun muassa viraston kirjanpito- ja raportointijärjestelmien sekä lainsäädännön ja ohjeiden tuntemusta. Lisäksi kommunikointi- ja yhteistyötaidot sekä analysointi- ja ongelmanratkaisukyky ovat tärkeitä työssäni.

Parasta työssäni on uusien asioiden oppiminen ja itsensä haastaminen. On myös palkitsevaa, kun yhdessä tiimikavereiden kanssa löydämme ratkaisun johonkin kirjanpidon erityiskysymykseen tai muuten konkreettisesti onnistumme auttamaan projektipäällikköä hankkeen talousasioissa.

Liikennevirastossa työskentelyssä parasta on puolestaan mielenkiintoinen toimintaympäristö sekä mukavat työkaverit."

Jenni Eskola, joukkoliikenteen palvelut -yksikön päällikkö, Helsinki

"Työni koostuu sekä yksikön päällikön esimiestehtävistä että joukkoliikenteen rahoitukseen ja kehittämiseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tehtävinäni esimiehenä ovat yksikön asiantuntijoiden ja joukkoliikennetoiminnan johtaminen ja kehittäminen. Asiantuntijatehtäväni liittyvät joukkoliikennerahoituksen budjetointiin ja kehittämiseen.

Työssäni tarvitaan johtamistaitoja, hyvää joukkoliikennealan tuntemusta sekä rahoitus- ja budjetointiosaamista. Hyvät vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaidot sekä verkostomainen työskentelytapa ovat myös ehdottoman tärkeitä.

Liikennevirastossa parasta on mielestä erittäin ammattitaitoiset työntekijät, hyvät kehitysmahdollisuudet ja hyvät henkilöstöedut. Uskon työskenteleväni vielä viidenkin vuoden kuluttua valtionhallinnossa joko asiantuntijana tai esimiestehtävissä."

Tuomas Komulainen, liikennekeskuspäällikkö, Oulu

"Toimin liikennekeskuspäällikkönä, ja vastaan Oulun tieliikennekeskuksen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat) toiminnasta. Pääasiallinen tehtäväni on johtaa keskusta ja pitää sen toimintaedellytykset kunnossa, mutta myös kehittää keskuksen toimintaa vastaamaan uusia tarpeita. Työssäni eduksi ovat hyvät johtamistaidot, liikenteen hallinnan osaaminen ja hyvät tiimityötaidot. Toisaalta on myös kyettävä itsenäiseen ja ripeään päätöksentekoon.

Olen koulutukseltani diplomi-insinööri. Liikenneviraston pesti aukesi melkein heti valmistumisen jälkeen.

Parasta Liikennevirastossa mielestäni on haastava ja mielenkiintoinen työ. Operatiivisesta työstäni johtuen pidän mielekkäänä asiana työpäivien erilaisuutta. Uutta työntekijää saattaa yllättää viraston tehtävien laajuus ja monipuolisuus."

Marko Turtiainen, alusliikenneohjaaja, meriliikennekeskus Suomenlahti

"Työni on alusliikennepalvelua. Se koostuu käytännössä kolmesta osasta: tiedotuksista laivoille, alusliikenteen järjestelystä ja navigointiavusta, jota annetaan meillä harvemmin. Me osaltamme valvomme, että Suomenlahden liikenne sujuu turvallisesti. Joskus on hiljaisempaa, joskus taas tapahtuu paljon. Ruuhkapiikkejä on etenkin aamuisin ja iltaisin risteävän liikenteen vuoksi.

Olen työskennellyt Liikennevirastossa nyt noin puolitoista vuotta ja viihtynyt hyvin. Meillä on Meriliikennekeskuksessa toimiva työporukka, jolta saa tukea työhön. Liikennevirasto myös tarjoaa tilaisuuden osallistua seminaareihin ja koulutuspäiviin ja näin kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Työskennelläkseen Meriliikennekeskuksessa jokaisella työntekijällä on oltava vähintään vahtiperämiehen pätevyys, mutta muuten alusliikenneohjaajien urapolut saattavat poiketa toisistaan paljonkin. Itse kävin aikanaan merimiesammattikoulun ja työskentelin sen jälkeen 19 vuotta laivoilla. Merikapteenin arvon sain vuonna -99. Laivalla kerättyä kokemusta pääsee hyödyntämään nykyisessä työssä. Myös työn vuorottelurytmi muistuttaa rytmiä matkustajalaivalla, sillä teemme pitkiä päiviä ja kerralla monta päivää putkeen, jonka jälkeen seuraa vapaa jakso."