Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Leo Oja

  • 0295 038 272

Ylivieskan kaupunki

Tekninen johtaja

Leena Löytynoja

  • 044 4294 237

Infracon Oy

projektipäällikkö

Tuomas Vulli

  • 040 595 7440

Kantatien 63 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Koivukalliontie – Kummuntie, Ylivieska

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskus ja Ylivieskan kaupunki ovat laatineet yhteistyössä rakennussuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseesta kantatielle 63 (Sievintie).

Kantatielle 63 rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Koivukalliontie - Kummuntie. Väylä sijoitetaan erillään olevana väylänä kantatien itäpuolelle. Väylä hyödyntää jo olemassa olevaa kulkuyhteyttä suunnittelualueen pohjoisosassa. 

Hankkeessa uusitaan kantatien nykyistä valaistusta ja suunnittelujakson pohjoisosan kantatiestä erkanevalle osuudelle toteutetaan oma erillinen valaistus. 

Hankkeen tavoitteena on muodostaa jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteys Ylivieskan kaupungin Koivukallion kaupunginosan ja Kummuntien väliselle osuudelle. Lisäksi tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakennustyöt ovat valmistuneet syksyllä 2021.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 0,5 milj. euroa. ELY-keskus vastaa kantatien varren jalankulku- ja pyöräilyväylän kustannuksista ja Ylivieskan kaupunki kantatiestä erkanevan väylän (jakson pohjoisosa) osalta.

Hankkeen urakoitsijana toimii Peab Industri Oy.

Hankkeen suunnitelmakartta.

Hankkeen suunnitelmakartta.