Sidosryhmät ja vuorovaikutus

Väylä toimii toimii laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voidaan jakaa viiteen ryhmään yhteistyösuhteen rooliin pohjautuen: Liikenneviraston henkilöstö, asiakkaat, palveluntuottajat, toimeksiantajat ja yhteistyökumppanit.

  • Väylän henkilöstö
  • Asiakkaat (yritykset kuljetustarpeineen, ihmiset liikkumistarpeineen, kuljetusyritykset)
  • Palveluntuottajat
  • Toimeksiantajat (liikenne- ja viestintäministeriö)
  • Yhteistyökumppanit (muu valtionhallinto, ELY-keskukset, maakuntaliitot, kunnat, järjestöt ja yhdistykset, oppi - ja tutkimuslaitokset, media, kv-yhteistyötahot)

Sidosryhmäverkoston laajuudesta ja erilaisista rooleista johtuen Väylän sidosryhmäyhteistyön muodot ja vuorovaikutuksen tiheys ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään projektikohtaisissa yhteistyöryhmissä ja kokouksissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa sekä erilaisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa.

Sivu päivitetty 27.12.2018