Palvelulupaus

Väylä on sitoutunut varmistamaan tieliikenteen, rautateiden ja merenkulun toimivuuden ja turvallisuuden. Olemme koonneet arvojemme ja toimintamme pohjalta kymmenen palvelulupausta, joilla pyrimme takaamaan parhaat mahdolliset palvelut liikenteenkäyttäjille kautta maan. Alta löydät lupaukset sekä mittarit, joiden avulla valvomme lupauksiemme toteutumista.

Liikenneväyliä koskevat palvelulupauksemme

1. Pidämme valtion tie- ja rataverkon sekä kauppamerenkulun väylät liikennöitävässä kunnossa.
2. Vähennämme rataverkosta johtuvia junien myöhästymisiä.
3. Teemme liikenneväylistä turvallisempia.
4. Teemme väylänpidon hankinnat laadukkaasti ja innovatiivisesti yhteistyö- ja verkostotaitojamme hyödyntäen.

Lupia ja palveluita koskevat palvelulupauksemme

5. Tarjoamme väyläpalveluita ennalta kerrotussa aikataulussa.
6. Käsittelemme rataverkon kiireelliset kapasiteettihakemukset viiden vuorokauden sisällä.
7. Julkaisemme rautateiden verkkoselostuksen ennalta ilmoitettuna ajankohtana.

Viestintää, tietopyyntöjä, rekrytointeja ja avointa dataa koskevat palvelulupauksemme

8. Tarjoamme väylätietoja nopeasti, käyttäjälähtöisesti ajantasaisesti kansalaisille ilman merkittäviä käyttökatkoja.
9. Tarjoamme hallinnoimaamme dataa avoimien rajapintojen kautta käyttäjälähtöisesti.
10. Viestimme selkeästi ja olemme kansalaisten ja median tavoitettavissa

Mittaaminen

Jotta pystymme varmistamaan lupauksiemme toteutumisen, meidän tulee mitata toimintaamme. Keräämme jatkuvasti kattavia tilastoja, joihin pohjautuvilla mittareilla kartoitamme onnistumistamme tekemiemme lupausten suhteen.

Tilastoja:
Onnettomuustilastot
Tasoristeysonnettomuudet
Junien täsmällisyystilastot

Sivu päivitetty 27.12.2018