Hyppää sisältöön

Ajankohtaista Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeelta

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös - Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala (11.7.2023)

Liikenne- ja viestintävirasto on 30.6.2023 päätöksellään TRAFICOM/262412/05.03.160.01/2023, hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: Kaukolantie-Vinkkiläntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Sastamala

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä 11.7.2023 - 17.8.2023. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä (hallintolaki 62 a §).

Kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus on julkaistu 11.7.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/j9np/hyvaksymispaatos.

Tiesuunnitelman nähtävilläolo - Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta (7.6.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 7.6.2023 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 8.6.2023. 

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 7.6.2023 - 7.7.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutus on pitänyt tehdä ennen nähtävänäoloajan päättymistä, eli 7.7.2023 mennessä. 
Muistutuksen on voinut tehdä osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/8g7k/nahtavillaolo tai toimittamalla se Väyläviraston kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Kirjaamoon lähetettävään muistutukseen on tullut liittää asiatunnus VÄYLÄ/3891/04.01.01/2021.

Markkinainfo (13.6.2023)

Markkinainfon aineisto on ladattavissa tästä linkistä. 

Seuraava markkinavuoropuhelu Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantamien -hankkeella on suunniteltu pidettäväksi syksyllä 2023. 

Hankeorganisaatio tiedottaa kuntia ja asukkaita eri kohteista. Linkkejä alla (24.5.2023)

Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen:

Ulvila kuntatiedote - Harjavalta kuntatiedote - Kokemäki kuntatiedote - Nakkila kuntatiedote - Nokia kuntatiedote - Sastamala kuntatiedote 

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Sastamala (28.2.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 28.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Alueviesti ja Tyrvään Sanomat -lehdissä 1.3.2023. 

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 28.2.2023 - 30.3.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/5169/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila (15.2.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 15.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Ulvilan Seutu -lehdessä 16.2.2023. 

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 15.2.2023 - 17.3.2023 välisen ajan.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/8043/04.01.01/2020 (ratalaki 22 §).

Tiesuunnitelman nähtävilläolo - Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki (25.1.2023)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 25.1.2023 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 26.1.2023. 

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 25.1.2023 - 24.2.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väyläviraston [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/1550/04.01.01/2021 (LjMTL 27 §).

Tiesuunnitelman nähtävilläolo - Kaukolantie - Vinkkiläntie, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Sastamala (27.12.2022)

Väylävirasto on julkaissut 27.12.2022 kuulutuksen tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Alueviesti ja Tyrvään Sanomat - lehdissä 28.12.2022.

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 27.12.2022 - 26.1.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väyläviraston [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/1549/04.01.01/2021 (LjMTL 27§).

Vuorovaikutustilaisuus – Äimälä-Aro, tasoristeyksien poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki (30.11.2022)

Väylävirasto on julkaissut 30.11.2022 vuorovaikutustilaisuuden kutsun Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kutsu on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 30.11.2022.

Suunnitelmia on esitelty asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 20.12.2022 kello 17:00-18:30 Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niistä on voinut esittää mielipiteensä. 

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Kokemäki (23.11.2022)

Väylävirasto on julkaissut 23.11.2022 kuulutuksen ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Sydän Satakunta -lehdessä 24.11.2022.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.11.2022 - 23.12.2022 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/6145/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Ratasuunnitelman nähtävilläolo - Metsänvartija, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia (16.11.2022)

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Nokian Uutiset -lehdessä 17.11.2022.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 16.11.2022 - 16.12.2022 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/7616/04.01.01/2020 (ratalaki 22 §).

Hankeorganisaatio tiedottaa kuntia ja asukkaita eri kohteista. Linkkejä alla (5.4.2022)

Kutsu markkinavuoropuheluun: Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen, rakennusurakat Kevät/2023

Väylävirasto järjestää Tampere-Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen, rakennusurakat -markkinavuoropuhelun alustavasti keväällä 2023.

Markkinavuoropuhelu järjestetään Teams-ympäristössä yleisenä markkinainfona, jossa rakennuttajakonsultin edustajat kertovat tulevista rakennusurakoista tarkemmin. 

Tilaisuudesta kiinnostuneita urakoitsijoita pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Sähköposti tulee otsikoida seuraavasti: "TAPO Markkinavuoropuhelut".

Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan lähempänä tapahtumaa.

Linkki tapahtumaan liittymiseksi lisätään tähän lähempänä ajankohtaa.

Pohjatutkimukset hankkeella

Pohjatutkimuksia on käynnissä hankkeella, ja niitä suoritetaan useamman eri toimijan toimesta.

Ramboll Finland Oy vastaa seuraavista tasoristeysten pohjatutkimuksista: 

Ulvilan kaupunki: Haistila - Yli-Rantala
Kokemäen kaupunki: Kyttäläntie, Ylistarontie

Mitta Oy vastaa seuraavista tasoristeysten pohjatutkimuksista:

Kokemäen kaupunki: Äimälä - Aro

Hankkeen yksityistietoimitukset

Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen hankkeella suoritettavien, alueellisten yksityisteiden toimitukset ovat käynnissä. 


Yksityistietoimitukset koskevat seuraavia tasoristeyksiä:
•    Sastamalan kaupunki: Leivintie, Rinne-Koivistontie
•    Kokemäen kaupunki: Kujanpääntie, Ahvenuksentie, Isotalo 
•    Harjavallan kaupunki: Näyhälä, Nurminen
•    Nakkilan kunta: Pelto, Turvepehkutehdas


Lisätietoa yksityistietoimituksista sekä alustavista toimenpidesuunnitelmista antaa rakennuttajakonsultin maankäyttöasiantuntija Don Seres.

Ramboll CM Oy, maankäyttöasiantuntija, Don Seres p. 040 542 1446