Koordinatsystem

KKJ
lat lon

EUREF-FIN / WGS84
lat lon

Begrepp och definitioner

WGS84 är ett globalt koordinatsystem som tagits i bruk av amerikanska sjökartemyndigheter. Koordinatsystemet använder GPS-positionering (sedan 1987). Koordinatsystemet är tidsbundet och lämpar sig dåligt som grund för sjökartläggning. Noggrannheten är emellertid tillräcklig för navigering i praktiken.

EUREF 89 är ett allmäneuropeiskt koordinatsystem, som med en meters noggrannhet är identiskt med WGS 84. Det är bundet till den eurasiska kontinentalplattan och är inte tidsbundet.

EUREF-FIN är Finlands nationella realisering av ovanstående system (nationella komprimeringar).

KKJ, kartverkskoordinatsystemet är det nationella koordinatsystemet som används i Finland och där Hayfords ellipsoid används som referensellipsoid.

Blå sjökort (från 2003)
Koordinatsystemet EUREF-FIN som används för de blå sjökorten grundar sig i enlighet med den internationella sjöfartsstandarden på koordinatsystemet WGS 84, som också används i GPS-satellitsystemet.  EUREF-FIN skiljer sig med bara cirka en meters noggrannhet från koordinatsystemet WGS 84, så i praktiken är skillnaden mellan koordinatsystemen obetydlig.

Gröna sjökort
Koordinatsystemet som används för de finska sjökorten grundar sig på det nationella kartverkskoordinatsystemet (KKJ). Referensellipsoiden är den internationella referensellipsoiden INT 1924 (Hayford 1910). Koordinatsystemet WGS 84 som används i satellitpositioneringsutrustning med Global Positioning System (GPS) skiljer sig från det finska systemet. De ungefärliga skillnaderna mellan koordinatsystemen KKJ och WGS 84 beskrivs i tabellen nedan med hjälp av exempelområden.

Sidan uppdaterad 20.09.2016