Kartor och material


Små ändringar görs i trafikarrangemangen för fordonstrafiken vid Sakkola underfart under två omgångar i början av juli. Ändringen i körriktningen Ring I österut tas i bruk 9.7. Ändringen i omvägen i körriktningen Ring I västerut tas i bruk 14.7. Dessutom stängs hållplatsen E2054 Bredstranden permanent 6.7.2020. Alla ändringar syns på den bifogade kartan.

Sidan uppdaterad 01.07.2020