Förnyande av säkerhetsanordningen i Karleby

Pågående projekt

Syftet med projektet är att ersätta Karleby nuvarande säkerhetsanordningssystem i sin helhet. Målet med projektet är att säkerställa en störningsfri användning av objekten och förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs på lång sikt säkerhetsanordningssystemets tekniska säkerhet och en säker tågtrafik. 

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Projektchef

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268
  • jouni.vauhkonen@vayla.fi

Ramboll

Byggherrekonsult

Pekka Saari

  • 050 492 7360
  • pekka.saari@ramboll.fi

Projektets innehåll

I projektet förnyas föråldrade skyddssystem på bangården i Karleby för att göra det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS-systemet).I projektet förnyas föråldrade skyddssystem på bangården i Karleby för att göra det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS-systemet).

Bild 1. Skyddssystemet på bangården.

Projektets bakgrund

Bangården i Karleby är en livlig station för godstrafik, och bangårdens nuvarande skyddssystem behöver förnyas. Även små förändringar som förbättrar säkerheten och systemet medför betydande kostnader.

Projektets mål

Målet är att säkerställa en smidig och trygg användning av bangården. I och med att skyddssystemet förnyas blir det möjligt att använda ett nytt datorstött trafikstyrningssystem. Nya skyddsanordningar minskar dessutom avsevärt på bangårdarnas reparationsskuld.

Tidtabell

  • Utomhusanordningar 2020
  • Planering och genomförande av byggnad för ställverk 2020
  • Byggande av kabelleder 2020
  • Byggande av ställverk 2021
  • Projektet klart 2023

Kostnader

Kostnaderna för projektet uppgår till sammanlagt 8 miljoner euro.

Sidan uppdaterad 06.07.2020