Lotsning i Saima kanal och i Saimen

I kanalen har alla fartyg lotsplikt, med undantag av fartyg med en längd under 35 meter.

Traficom kan efter anhållan bevilja ett fartygs befälhavare rätten att framföra fartyget utan lots i kanalen eller i Saimen på vissa lotsningsavsnitt då befälhavaren har avlagt den examen som krävs (linjelotsbrev). Finnpilot ansvar för lotsningen i kanalen och Saimens vattendistrikt.

Lotsplikt i området som hör till Ryssland

I ryska territorialvatten har alla fartyg lotsplikt mellan ön Vihrevoi och slussen Brusnitjnoje. Lotsen ska beställas från Inflots avdelning i Viborg vid anlöp från Finska viken 12 timmar innan man anlöper platsen där lots möter och beställningen ska kontrolleras fyra timmar innan lotsningen inleds.

I särskilt de sista meddelandena är det viktigt att ange rätt tidpunkt då lotsningen ska inledas, så att man inte skapar onödigt arbete för lotsningstjänsten och för att fartygets resa inte ska försenas. 

Sidan uppdaterad 21.12.2018