Saima kanal

Den viktigaste av Finlands kanaler är Saima kanal som är 43 km lång och sammanbinder Saimens vattendrag med Finska viken. Nästan hälften av Saima kanal går igenom det arrenderade ryska området. Kanalens åtta slussar manövreras från fjärrstyrningscentralerna i Mälkiä och Brusnitjnoje.

Med fritidsbåt genom Saima kanal

De nya instruktionerna för fritidsbåtar publiceras innan seglationssäsongen inleds (obs. ingen förhandsanmälan behövs).

Med fritidsbåt genom Saima kanal 2019

Anmälan: Fartyg genom Saima kanal (zip)

Anmälan: Fartyg till Vyborg (zip)

Fritidsbåtar befriade från tillståndsavgift för Saima kanal

Från början av seglationssäsongen 2012 uppbärs ingen tillståndsavgift av fritidsbåtar som seglar genom Saima kanal.

Enligt uppgift från gränsförvaltningen vid ryska säkerhetstjänsten i Sankt Petersburg och Leningrad oblast utförs gränskontroller av fritidsbåtar inte längre vid kaj nummer två i hamnen i Viborg. Gränskontroll av fritidsbåtar på väg till eller från Ryssland görs tills vidare antingen i gästhamnen Fort Konstantin (Kronstadt) eller vid slussen i Pälli (Saima kanal).

Sidan uppdaterad 20.05.2019