Kanaler och broar

Trafikledsverket upprätthåller 31 slusskanaler och Saima kanal, som har åtta slussar. Kanalerna finns i Vuoksens, Kymmene älvs och Kumo älvs vattendrag. Största delen av slusskanalerna har automatiserats för självbetjäningsbruk.

Slusskanalernas öppettider sommaren 2018

Juni, juli och augusti:
Kanaler med självbetjäning kl. 07.00 – 24.00,
Kanaler med service kl. 09.00 – 23.00
Seglationsperioden är förlängd i kanalerna och vid broarna i Saimens djupled och dessa är i användning dygnet runt.

September:
Kanaler med självbetjäning kl. 07.00 – 18.00
Kanaler med service kl. 09.00 – 18.00

Kontaktuppgifterna till kanaler

Ytterligare information om kanaler (på finska)

Kanalaler med självbetjäning

Herraskoski kanal
Puh. 0206 37 3992 (Murole kanal)
GSM 040-509 2786

Lempäälä och Valkeakoski kanaler
GSM 040-531 2786
Kanaler med självbetjäning

Kalkis kanal
Tfn 0206 37 3991 (Vääksy kanal)
GSM 040-536 4968

Neituri, Kiesimä, Kerkonkoski och Kolu kanaler
GSM 0400-152 904

Ahkionlahti och Nerkoo kanaler
GSM 0400-155 372

Lastukoski, Juankoski och Karjalankoski kanaler
Tfn 0400-424 929

Konnus kanal
Tfn 0206 37 3995 (Taipale kanal)
Kanal med självbetjäning, i användning dygnet runt.
Sluss i Saimens djupfarled, förlängd seglationsperiod.
Möjlighet till fjärrmanövrering från Taipale kanal.

Karvio, Kerma, Vihovuonne och Pilppa kanaler
GSM 040-732 6848

Keitele kanal
(Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusa, Kapeenkoski och Paatela slussar)
Tfn 0206 37 3990 (Kontrollrummet i Paatela)

Kanaler med service

Murole kanal
Tfn 0206 37 3992

Vääksy kanal
Tfn 0206 37 3991

Taipale kanal
Tfn 0206 37 3995
Sluss i Saimens djupfarled, förlängd seglationsperiod.
I användning dygnet runt
Må-fre kl. 6.30 - 8.00 och 15.00 - 18.00 öppnas bron inte, om endast fritidstrafik önskar passera.
Segelfri höjd 4,5 m.

Varistaipale och Taivallahti kanaler
Tfn 0206 37 3989
Taivallahti kanal fjärrmanövreras från Varistaipale.

Joensuu, Kuurna och Kaltimo kanaler och de rörliga broarna över Pielisjoki
Tfn 0206 37 3993, 0206 37 3994
Kanalerna och de rörliga broarna fjärrmanövreras från fjärrstyrningscentralen vid Joensuu kanal. 

Saima kanal
Mälkiä fjärrstyrningscentral
Tfn 0206 37 3996, 0206 37 3996
Brusnitjnoje sluss (Juustila) Tfn 0206 37 3998
Sluss i Saimens djupfarled, förlängd seglationsperiod, i användning dygnet runt.

Kontaktuppgifterna till rörliga broar

Jännevirtabron
GSM 0400-576 394
Sluss i Saimens djupfarled, förlängd seglationsperiod, i användning dygnet runt
Bron öppnas vid begäran. Må-fre kl. 6.30 - 8.00 och 16.00 - 18.00 öppnas bron inte, om endast fritidstrafik önskar passera.
Segelfri höjd 1,4 m då bron är stängd.

Kyrönsalmibroarna
Tfn (landsvägsbron) 0207 363 440, (järnvägsbron) 015-555 0122.
Förlängd seglationsperiod i enlighet med Saimens djupled, i användning dygnet runt.
Landsvägsbron öppnas vid behov för fritidstrafik
må–fre kl. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 och 15.00
samt kl. 18.00. Därefter alltid vid heltimme ända till kl. 6.00.
Lö–sö öppnas bron för denna trafik vid heltimme, men endast vid behov.
Segelfri höjd 7,5 m då järnvägsbron är stängd och 12,0 m då landsvägsbron är stängd.

Vihtakantabron
GSM 050-5458669 eller reservnummer 0500-750774
Förlängd seglationsperiod i enlighet med Saimens djupled, i användning dygnet runt.
Bron öppnas på beställning.
Segelfri höjd xx m.

Peltosalmibron
Tfn 029 534 3272
Bron öppnas bara på beställning, i användning dygnet runt.
Segelfri höjd 0,6 m.

Pirtinvirtabron
Tfn 017-552 7889
GSM 040-535 7889
Bron öppnas bara på beställning, i användning dygnet runt.
Segelfri höjd 1,0 m.

Reposaaribron
Tfn 0204 44 4850
Bron öppnas bara på beställning, i användning dygnet runt.
Segelfri höjd xx m.

Päivärantabron
GSM 0400-576 394
Bron öppnas vid behov för fritidstrafik må–fre kl. 9.00, 11.00, 13.00, 14.00 samt kl. 18.00, 20.00 och 22.00. Lö–sö öppnas bron för denna trafik vid heltimme kl. 6.00 - 16.00 och 19.00 - 22.00. Begäran om broöppning görs per telefon 30 minuter i förväg enligt instruktionerna på anslagstavlan vid bron eller anvisningar som meddelats genom kungörelse eller på något annat sätt.
Segelfri höjd 2,0 m.

Pojobron
Tfn 0204 44 3017
I användning året runt, om isförhållandena medger.
Bron öppnas endast på beställning, i användning dygnet runt.
Må–fre kl. 6.30 - 8.00 och 16.00 - 18.00 öppnas bron inte, om endast fritidstrafik önskar passera.
Segelfri höjd x m.

Strömma bro
Tfn 040 556 7165
15.4 –15.6 dagligen kl. 7.00–22.00
16.6 –15.8 dagligen kl. 7.00–24.00
16.8 –31.10 dagligen kl. 7.00–22.00 

Visuvesibron
Tfn 040-845 37 00
Bron öppnas 12.5–31.8 må–sö kl. 8.00 - 23.00, 1.9–30.9 må–sö kl. 8.00 - 18.00 och 1.10–31.10 må–sö kl. 9.00 - 17.00.
Bron öppnas för fritidstrafik endast vid heltimme, dock inte kl. 16.00. Vid ankomst till bron beställs öppning per telefon enligt instruktionerna på anslagstavlan vid bron eller anvisningar som meddelats genom kungöresle eller på något annat sätt. Bron öppnas vid heltimme tidigast en timme efter beställningen.

Kellosalmibron, Virtasalmibron
Broar med självbetjäning, i användning dygnet runt.
Bron över Hästnäs sund
Tfn 0299 83 3133
Bron öppnas med en halv timmes intervall, vid varje halv och hel timme. 

Lillholmsbron
Bron öppnas för sjötrafik kl. 07-19 varje hel- och halvtimme samt kl.19-24 vid behov. Begäran om broöppning görs genom att dra i tampen vid bron.

Sidan uppdaterad 21.12.2018