Ringbanan

Färdiga projekt

Ringbanan är en 18 kilometer lång järnvägsförbindelse via flygplatsen som binder samman Vandaforsens bana med huvudbanan i Sandkulla i Vanda. I den första etappen av Ringbanan byggdes Flygplatsens och Aviapolis underjordiska stationer samt stationer ovan mark i Kivistö, Lejle och Veckal. Stationsreserveringar gjordes i Petas, Vinikby och Rödsand. Sträckan började trafikeras i juli 2015.

Yhteystiedot

Trafikverket

projektchef

Juha Kansonen

  • 0295 34 3633
  • fornamn.efternamn@trafikledsverket.fi

Ringbanan

$curSection.smallImageAltText.data

Projektets mål

Ringbanan ger ny livskraft åt huvudstadsregionen i fråga om mobilitet, boende och arbete. Samtidigt förbättrar den servicenivån för kollektivtrafiken i kommunerna inom Helsingforsregionen eftersom den utgör en viktig tvärgående stomförbindelse.

Man har i planeringen fäst särskild vikt vid att skapa en positiv serviceupplevelse. För kunderna syns detta bland annat i form av arkitektoniskt högklassiga stationer, moderna Flirt-tåg och smidiga omstigningsförbindelser. Man har också satsat stort på tillgängligheten.

Ringbanan betjänar inte bara Helsingforsregionens kommuner utan också hela landet, eftersom den fungerar som en sammanbindande länk mellan flygtrafiken och tågtrafiken till det övriga Finland.

Ringbanan ger ny livskraft åt huvudstadsregionen i fråga om mobilitet, boende och arbete.

Hur projektet framskrider

Ringbanan började trafikeras 1.7.2015.

Under de första månaderna betjänar Datavägens ingång flygpassagerarna vid Flygplatsens tågstation, varifrån man kan ta en avgiftsfri buss eller gå till flygplatsens terminaler. Ytterligare information om förbindelserna till flygplatsen finns här.

Kostnaderna för projektet

Projektets kostnadsberäkning är 773,8 miljoner euro. Ringbanan är ett samprojekt mellan Trafikverket, Vanda stad och Finavia Abp.

Sidan uppdaterad 16.02.2016