Hangö-Hyvinge

Pågående projekt

Projektet innehåller elektrifiering av banavsnittet Hangö-Hyvinge samt för förbättring av plankorsningssäkerheten. Kommuner längs järnvägen är Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö.

Kontaktinformation

Trafikledsverket

Projektchef

Harri Sakki

  • 029 534 3211
  • förnam.etfernam@trafikledsverket.fi

Trafikledsverket har tidigare inlett utarbetandet av tre järnvägsplaner enligt banlagen och underrättat om dessa i enlighet med 22 § och 9 § i banlagen: elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö 5.9.2017, ökad plankorsningssäkerhet i Nurmijärvi 25.1.2018 och ökad plankorsningssäkerhet i Raseborg 20.12.2017.

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö behandlade inte plankorsningarna i området. Vartefter järnvägsplanerna för förbättring av plankorsningssäkerheten i Raseborg och Nurmijärvi har fortskridit, har det konstaterats att plankorsningslösningarna och lösningarna gällande elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Hangö bör undersökas samtidigt, bland annat i fråga om rutterna för specialtransporter. På basis av detta har Trafikverket beslutat att slå ihop dessa tre järnvägsplaner till en övergripande järnvägsplan som omfattar både elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Hangö och förbättringen av plankorsningssäkerheten samt att utöka granskningen till att gälla plankorsningarna på hela förbindelsen Hyvinge-Hangö.

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö och för förbättring av plankorsningssäkerhet har indelats i mindre sektioner, elektrifiering av hela banavsnittet samt  plankorsningarna i Hyvinge och Vichtis, Nurmijärvi, Lojo och Hangö samt i Raseborg. Dessa sektioner har egna undersidor med mer detaljerad information om tidsplaner, möten för allmänheten och planerna.

Tidsplan

Meddelandet om hela sträckan har publicerats i maj 2018 i tidningarna i området samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor. Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder på en fastighet som hör till planeringsområdet (banlagen 9 §).

Vartefter planeringen fortskrider, ordnar Trafikverket möten för allmänheten om planeringen.

Möten för allmänheten hölls i Raseborg i maj 2018, i Nurmijärvi i augusti 2018 och i Vichtis och Hyvinge i början av november 2018.

Möten för allmänheten om de nuvarande planerna för plankorsningarna hålls:

Möten för allmänheten i Lojo hålls 22.11.2018 kl. 18-20 i stadshusets fullmäktigesal, Karstuvägen 4, Lojo

Möten för allmänheten i Hangö hålls 28.11.2018 kl. 18.30-19.30 i stadshusets festsal, Berggatan 1, Hangö

När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, varvid sakägare har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om den (banlagen 22 §). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.

 

Sidan uppdaterad 31.01.2020