Vuosaaren meriväylä

Suunnitteilla

Hankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä syvennetään 13,0 m kul-
kusyvyyden vaatimuksia vastaavaksi. Väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Yleiskartta Vuosaaren väylä

Vuosaaren meriväylä

Nykytila

Vuosaaren satamaan johtavan väylän kulkusyvyys on 11,0 m. Vuonna 2018 Helsingin sataman kokonaisliikennemäärä oli noin 14,7 miljoonaa tonnia, josta Vuosaaren kautta kulki noin 8 milj. tonnia. Konttiliikenteessä liikkui  noin 510 000 TEU, mikä tekee satamasta Suomen toiseksi suurimman konttiliikennesataman. Itämeren alueen konttialusliikenteen kehityksen myötä Vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko on kasvussa, jolloin nykyisen väylän kulkusyvyys tulee jatkossa rajoittamaan satamaan kulkevien konttialusten kokoa ja heikentämään liikenteen toimintaedellytyksiä. Hanke mahdollistaa Vuosaaren sataman konttikuljetusten aluskoon kasvun ja siten kuljetuskustannusten alenemisen. Metsä Fibre Oy:n Äänekosken tehtaan kuljetukset Vuosaaren sataman käynnistyivät käynnistyivät 2017. Näiden kuljetusten arvioitu lisäys sataman liikenteeseen on noin 0,8 Mt/v. Vuosaareen on lisäksi suunnitteilla uusi monipolttoainevoimalaitos.

.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä syvennetään 13,0 m kulkusyvyyden vaatimuksia vastaavaksi. Väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Äänekosken biotuotetehtaan kustannustehokkaat kuljetukset ja turvata sataman konttialusliikenteen toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Mahdollisen uuden Vuosaaren voimalaitoksen polttoainekuljetuksissa voidaan hyödyntää Vuosaaren väylää.

Aikataulu

  • Yleissuunnittelu ja tarvittavia pohja- ym. tutkimuksia 2014
  • Yleissuunnitelma on valmistunut 01/2015.
  • Vesilain mukainen lupaprosessi on käynnissä
  • Hankkeelle on myönnetty toteutusrahoitus valtion talousarviossa 2018, ja lisäksi hankkeen totutukselle on myönnetty EU:n TEN-CEF-tukea.
  • Rakennussuunnittelu 201´9, rakentaminen aikaisintaan 2020 – 21. Hanke valmis aikaisintaan 2021 lopussa.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 25 M€ (MAKU 2010:130).

Vesilupahakemus

Liikennevirasto (nyk. Väylä) ja Helsingin Satama Oy ovat jättäneet hanketta koskevan vesilupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 6.10.2015, joka antoi hanketta koskevan lupapäätöksen 26.6.2017. Päätöksestä on tehty valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen, jonka käsittelyssä ne tällä hetkellä ovat.

 

 

Vesilupahakemuksen tiivistelmä

Yleisötilaisuuden 7.12.2015 esitys

Alusliikenteen aiheuttaman aallokkorasituksen selvitys

Sivu päivitetty 08.07.2019