Ajankohtaista työmaalta

Julkaistu 5.9.2019

Molemmat hankkeen sillat ovat otettu liikenteelle Vt4:n osalta ja kiertotiet ovat poistuneet käytöstä. Savenahon risteyssillan alittava yksityistie Y39 otetaan liikenteelle viikolla 36, jolloin myös Vt4:een liittyvät Y9 ja Y8 suuntausliittymät otetaan käyttöön. Haapasuon risteyssillan (kuvassa) alittava Y35 otetaan liikenteelle viikolla 39.

Vt4:llä Leivonmäen kohdalla on parhaillaan käynnissä massanvaihtotyöt viikkojen 34-37 välillä, jonka jälkeen aloitetaan melukaiteiden asennus, liittymäjärjestelyiden tekeminen sekä päällystys- ja viimeistelytyöt.

Harjulahdentien (M2) liittymän/tien arvioitu käyttöönotto tapahtuu viikolla 39.

Riista-aita ja tie-/keskikaide työt etenevät urakka-alueella etelästä pohjoisen suuntaan ja työt valmistuvat viikon 41 loppuun mennessä.

Urakan päällystystyöt valmistuvat kokonaisuudessaan viikon 40 loppuun mennessä lukuun ottamatta viimeistä kulutuskerrosta, joka tehdään kesällä 2020.

Liikenne kulkee Vt4:lla urakka-alueella kahdella kaistalla, eikä tiedossa ole enää työvaiheita, jotka aiheuttaisivat suurta haittaa liikenteelle.

 

 

Videokuvaa työmaalta

Julkaistu 5.9.2019

Videokuvassa urakka-alue kuvattuna 20.8.2019 suuntana etelästä pohjoiseen.

 

 

 

Videokuvassa urakka-alue kuvattuna 20.8.2019 suuntana pohjoisesta etelään.

 

 

 

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 31-34

Julkaistu 13.6.2019

Viikoilla 31-34 on karttaan merkityllä vihreällä tieosuudella kaksi ajokaistaa käytössä 2,7 km matkalla. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h. Liikennejärjestelyn kesto on 4 viikkoa. Järjestelystä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Karttaan sinisellä merkitty Haapasuon risteyssillan kiertotie poistuu käytöstä viikolla 28.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 29-32

Julkaistu 13.6.2019

Viikoilla 29-31 karttaan merkityllä sinisellä tieosuudella on kaksi kaistaa käytössä n. 1,6 km matkalla. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h.

Liikennejärjestelyn kesto on 2 viikkoa. Liikennejärjestelystä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Viikolla 32 karttaan punaisella merkityllä tieosuudella on toinen ajokaista suljettu 300 m matkalla. Liikennejärjestelyn kesto on 3 vrk. Maksimi pysäytysaika n. 5 min.

 

 

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 29-31

Julkaistu 13.6.2019

Viikoilla 29-31 karttaan merkityllä punaisella tieosuudella on kaksi kaistaa käytössä n. 1 km matkalla. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h.

Liikennejärjestelyn kesto on 3 viikkoa. Liikennejärjestelystä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikoilla 24-27

Julkaistu 10.6.2019

Viikoilla 24-26 karttaan vihreällä merkityllä tieosuudella kaksi kaistaa käytössä 2,4 km matkalla. Liikennejärjestelyn kesto 3 viikkoa. Nopeusrajoitus alueella 50 km/h.

Liikennejärjestelyistä ei ole merkittävää haittaa liikenteelle.

Viikolla 27 toinen ajokaista on suljettu karttaan sinisellä merkityllä alueella 250m matkalla. Liikennettä ohjataan liikennevaloin. Liikennejärjestelyn kesto on 2 vrk. Maksimi pysäytysaika 5 min.

Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen kiertotiet poistuvat käytöstä heinäkuun aikana. Savenahon risteyssillan kiertotie on merkitty karttaan punaisella.

 

 

 

Liikennejärjestelyt urakka-alueella viikolla 24

Julkaistu 10.6.2019

Viikolla 24 toinen ajokaista on suljettu karttaan punaisella merkityllä tiealueella ja liikennettä ohjataan liikennevaloin 400 m matkalla. Järjestelyn kesto on 5 vrk ja se alkaa su 9.6. klo 22 ja päättyy pe 14.6. ko 16. Maksimi pysähtysaika on 5 min. 

 

Muutos Savenahon risteyssillan kiertotiehen

Julkaistu 22.5.2019

 

Valtatie 4:llä Savenahon risteyssillan kiertotien linjaus muuttuu kiertotien pohjoispäässä, ennen liittymistä nykyiseen valtatiehen.

Uusi linjaus otetaan käyttöön liikenteelle 23.5.2019.

 

 

Kevään ja kesän 2019 liikennejärjestelyt

Julkaistu 8.5.2019

Kevään ja kesän 2019 aikana urakka-alueella tehdään tienrakennustöitä koko urakka-alueella (tierekisteri osoite 4-222-5000 – 4-224-3080). Nopeusrajoitus urakka-alueella on 80 km/h. Työkohteissa on tarvittaessa alennettu nopeusrajoitus ja pysähdyksiin on hyvä varautua. 

Viikolla 21 nykyiset yksityisteiden liittymät valtatieltä 4 Uutelantielle, Hakulantielle ja Ilomäentille poistuvat käytöstä ja liikenne ohjataan Leivonlinnan kohdalla olevista uusista liittymistä. Liittymät sulkeutuvat to 23.5.2019 klo 8.00 (oheinen kartta). Nykyisiä liittymiä ei katkaista ennen kuin korvaavat tieyhteydet ovat valmiit.  

Viikolla 24 (10.6.2019 alkaen) valtatien 4 liikenne kulkee tilapäisesti yhdellä kaistalla noin 400 metrin matkalla Leivonlinnan eteläpuolella (tierekisteri osoite 4-223-300 - 4-223-750) ja liikennettä tullaan ohjaamaan liikennevaloin. Liikennejärjestelyn arvioitu kesto on noin 1 viikko.

Viikosta 24 alkaen urakka-alueella voi esiintyä pistemäisiä pysäytyksiä tai hidasteita käynnissä olevien töiden osalta. Pääsääntöisesti tulevat työt valtatie 4:llä pyritään suunnittelemaan siten, että liikenteellä on käytössä koko ajan kaksi kaistaa ja työt aiheuttaisivat mahdollimman vähän haittaa liikenteelle.

Alueen asukkaille järjestettiin asukastilaisuus 7.5.2019 Leivonlinnassa urakoitsijan ja Joutsan kunnan toimesta. Tilaisuudessa läpikäytiin muutoksia liittyen mm. yksityistiejärjestelyihin. Uusien liittymäjärjestelyjen myötä osoitejärjestelmään tullaan tekemään muutoksia. Valtatien länsipuolelle rakennettu tie nimetään Myllymäentieksi, jonka nollapiste on Haapasuontiellä. Lisäksi länsipuolella olevien kiinteistöjen osoitenumerointi muuttuu Niittysentien ja Ilomäentien osalta. Valtatien itäpuolella Savenahontien pituus kasvaa ja tien nollapiste siirtyy Haapasuontielle. Tästä aiheutuu muutoksia joidenkin kiinteistöjen osoitenumerointeihin Vintturintiellä ja Uutelantiellä. 

Pahoittelemme kevään ja kesän töistä liikenteelle aiheutuvia haittoja.

Ajankohtaista videokuvaa työmaalta

Julkaistu 8.5.2019

Videolla kuvattuna urakka-alue etelästä pohjoiseen 23.4.2019.

 

Urakka-alue kuvattuna pohjoisesta etelään 23.4.2019.

 

Käynnissä olevat työvaiheet

Julkaistu 13.2.2019

S1 Savenahon ja S3 Haapasuon silloilla telineiden ja muottien purkutyöt on saatu tehtyä ja risteyssiltojen vedeneristys on aloitettu. Tällä hetkellä käynnissä on siltojen taustojen täyttötyöt.  

 

Vt4 puolella Leivonlinnan eteläpuolella pengerlevitykset on saatu valmiiksi ja työt jatkuvat kantavan kerroksen teolla. Haapasuon risteyssillasta pohjoiseen päin pengerlevitysten teko on kesken Leivonmäen eteläiseen risteykseen saakka.

 

Yksityisteiden osalta Y2 Vt4:n itäpuolella on saatu läpiajettavaan kuntoon ja viimeistelytyöt tehdään kesän aikana. Y11 rakentaminen Vt4 länsipuolella on käynnistetty.

Työmaan väki toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja onnea vuodelle 2019!

Julkaistu 21.12.2018

S3 Haapasuon risteyssillan betonointi suoritettiin 19.12.2018. Valutöiden myötä työmaa hiljenee joulun pyhiksi ja aloittaa työt vuoden vaihteessa painottuen Leivonmäen suuntaan.

Rauhallista ja turvallista joulua kaikille sekä menestystä vuodelle 2019!  

 

 

Työt jatkuvat risteyssiltojen S1 ja S3 kohdalla

Julkaistu 17.12.2018

S1 Savenahon risteyssillan kohdalla on päästy aloittamaan muotin ja telineiden purkutyöt.

S3 Haapasuon risteysillan osalta kansilaatan raudoitustyöt on saatu valmiiksi.

Työt valtatien 4 puolella jatkuvat edelleen pengerrysten ja kerrostenteon merkeissä.

S1 ja S3 risteyssiltojen työt vauhdissa

Julkaistu 13.12.2018

Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen työt etenevät hyvää vauhtia. S1 Savenahon risteyssillan kohdalla kehärakenteen muotti ja raudoitukset on saatu valmiiksi ja 28.11. aloitettiin 12 tuntia kestävä kehävalu kahden pumpun voimin. Parhaillaan odotellaan betonin kuivumista, jotta muotin purkutyöt päästään aloittamaan.

S3 Haapasuon risteyssillan osalta käynnissä on sillan kansilaatan raudoitustyöt.

Vt4:llä louhepengerrykset ja kerrosten teko etenevät suunnitellusti.

Videolla kuvattuna työmaa-alue pohjoisesta etelään (14.11.2018).

 

Alla työmaa-alue suuntana etelästä pohjoiseen (14.11.2018).

 

Ajankohtaista videokuvaa työmaalta

Julkaistu 6.11.2018

Videolla kuvattuna työmaa-alue pohjoisesta etelään (16.10.2018).

 

Video työmaasta suuntana etelästä pohjoiseen (16.10.2018).

 

Savenahon S1 sillan muotin teko käynnistyy

Julkaistu 16.10.2018

Louhinnat on saatu valmiiksi Savenahon S1 ja Haapasuon S3 risteyssiltojen osalta ja louhinnat jatkuvat VT 4:llä Leivonlinnan pohjoispuolella.

Käynnissä on Savenahon S1 sillan kehärakenteen muotinteko, joka etenee hyvää vauhtia. 

Räjäytystyöt käynnissä työmaa-alueella

Julkaistu 20.9.2018

Urakka on edennyt Savenahon ja Haapasuon risteyssiltojen siltakaivantojen osalta kaivuuseen ja valtatien 4 leventämisen vaatimat kallion louhinnat ovat aloitettu. Ensimmäinen louhintapaikka sijaitsee Savenahon kiertotiestä noin 500 metriä pohjoiseen. Louhinnat aiheuttavat ajoittain haittaa liikenteelle. Räjäytysten ajaksi liikenne valtatiellä 4 joudutaan pysäyttämään turvallisen matkan päähän räjäytyksestä ja tästä voi aiheutua maksimissaan 8 minuutin pysäytysaika. Huomioithan tämän liikkuessasi urakka-alueella.  

 

Haapasuon kiertotien käyttöönotto 29.8.

Julkaistu 14.9.2018

Haapasuon risteyssillan uusi kiertotie otettiin käyttöön keskiviikkona 29.8. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h.

Aiemmin käyttöönotetun Savenahon risteyssillan kiertotie on toiminut hyvin ja risteyssillan kaivutyöt ovat päässeet hyvin käyntiin.

Videolla kuvattuna Savenahon ja Haapasuon kiertotiet.

 

Uuden kiertotien käyttöönotto Savenahossa

Julkaistu 17.8.2018

Savenahossa käyttöönotetaan tilapäinen kiertotie uuden Savenahon risteyssillan rakentamista varten. Kiertotien sijainti on Leivonlinnan pohjoispuolella ja kiertotien myötä Savenahontien eteläinen liittymä katkaistaan.

Liikenne siirretään valtatieltä 4 n.500 m pituiselle kiertotielle alustavasti 20.8.2018 – 30.6.2019 väliselle ajalle. Nopeusrajoitus kiertotieosuudella on 50 km/h. Urakka-alueen nopeusrajoitus on laskettu valtatiellä urakan ajaksi 100 km/h > 80 km/h.

Kiertotien käyttöönoton jälkeen aloitetaan välittömästi Savenahon risteysillan kaivutyöt. Silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta ja sen rakentaminen tiejärjestelyineen valmistuu kesällä 2019. 

Urakkasopimuksen solmiminen YIT:n kanssa 17.5.2018

Kuvassa: Jarkko Salmenoja YIT, Yksikönjohtaja Jere Keskinen YIT, Projektipäällikkö Timo Parikka YIT ja Pekka Petäjäniemi Liikennevirastosta.

Liikennevirasto ja YIT ovat solmineet 17.5.2018 urakkasopimuksen koskien Vt4 Joutsa – Kanavuori tien parannushanketta.

Urakkasumma on 11,58 M€. Urakka sisältää ohituskaistojen rakentamisen molemmille ajosuunnille Savenahon kohdalla.

Urakkasopimuksen ovat allekirjoittaneet Liikenneviraston suunnittelu ja hankkeet toimialajohtaja Pekka Petäjäniemi ja YIT Rakennus Oy:n divisioonan johtaja Jarkko Salmenoja.

Urakoitsija alkaa rakentaa projektitoimistoaan vanhan Leivonlinnan tiloihin.

Lisätietoja:

Ari Mäkelä, projektipäällikkö, Liikennevirasto, +358 29534 3567, ari.makela@liikennevirasto.fi
Timo Parikka, projektipäällikkö, YIT, +358 40869 1037, timo.parikka@yit.fi

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.09.2019