Vt 3 Laihian kohta

Käynnissä

Valtatie 3 on valtakunnallinen päätieyhteys välillä Helsinki-Tampere-Vaasa ja valtatie 18 välillä Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. Hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä.

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä. Lisäksi parantamistoimenpiteet nostavat liikenteen turvallisuutta onnettomuusherkällä taajama-alueella.

$curSection.bigImageAltText.data
Kolme uutta eritasoliittymää: Maunula, Asematie ja Ratikylä.

Perustietoa hankkeesta

Liikenneyhteyksien parantaminen valtateillä 3 ja 18 helpottaa liikennevirtojen kulkua, jolloin edellytykset sekä paikallisen että pitkänmatkan liikenteen sujuvalle matkanteolle paranevat. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämisen lisäksi valtateiden parantaminen mahdollistaa tehokkaan maankäytön ja alueen elinkeinoelämän kehittämisen. 

Hankkeessa rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää: Maunula, Asematie ja Ratikylä. Valtatie 18 linjataan uudelleen noin 2 kilometrin matkalla. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille rakennetaan uusia, entistä turvallisempia väyliä, jotka toteutetaan uusin silloin ja alikuluin. Lisäksi rakennetaan melusuojauksia liikenteen meluvaikutusten vähentämiseksi.

Uusittu valtatie 3 otetaan liikenteelle käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä ja valtatie 18:n uusi linjaus vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Turvallisuustaso nousee

 

Valtateiden 3 ja 18 risteyskohtaan rakennettavan Maunulan eritasoliittymän kautta valtatieliikenne Vaasasta Tampereelle ja Seinäjoelle pääsee kulkemaan molempiin suuntiin joustavammin ja ilman liikennevaloja. Liikenne Vaasan ja Seinäjoen välillä siirtyy kauemmaksi Laihian keskustasta ja asutuksesta. Uusi eritasoliittymä parantaa myös yhteyksiä Tampereen suunnasta Seinäjoelle. Edestakaiset liikenneyhteydet valtateiltä 3 ja 18 Laihialle puolestaan paranevat uuden Asematien eritasoliittymän ja Ratikyläntien risteyssillan ansioista.

Kun risteävä liikenne vähenee, turvallisuustaso onnettomuusherkällä alueella nousee ja nopeusrajoitusta valtatiellä 3 voidaan nostaa: 60 km/h > 80 km/h. Hankkeen yhteydessä rakennettavat sillat ja alikulut luovat kevyelle liikenteelle aiempaa turvallisempia yhteyksiä.

Mahdollistaa taajaman laajenemisen

Hankkeen myötä maankäytön rajoitukset taajaman länsipuolella vähenevät, jolloin taajaman laajeneminen länteen on mahdollista. Uudistuksella aikaansaadaan myös aiempaa paremmat lähtökohdat liike- ja teollisuusrakentamiselle hyvien liikenneyhteyksien varrelle valtateiden välittömään läheisyyteen.

Hanke toteutetaan ST-, eli suunnittele ja toteuta, -urakkana. ST-urakka sisältää rakennustöiden lisäksi myös hankkeen toteutuksen suunnittelun. Hankkeessa hyödynnetään digitaalista tietomallinnusta koko hankkeen ajan aina suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan asti. Hankkeessa huomioidaan myös ympäristöarvot hyödyntämällä uusiomaanrakentamista.

$curSection.bigImageAltText.data
$curSection.bigImageAltText.data
reaktionapit
Sivu päivitetty 03.05.2019