Vt 3 Hämeenkyrönväylä

Käynnissä

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Akseli Nurmi

  • 029 534 3134
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylä

Apulaisjohtaja

Mauri Mäkiaho

  • 0295 343 541
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Destia

Projektijohtaja

Jukka-Pekka Saikkonen

  • 040 559 3775
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Projektitoimisto

Tullintori

Sisäänkäynti: Hammareninkatu 2A, 5 krs, Tampere

Viestintä

  • hameenkyronvayla-pbcw@bcw-global.com

Katso myös

Videoesittely ja lisää tietoa suunnitelmasta:

Hämeenkyrönväylä

Valtatie 3:a parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyrökosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Hankkeen taustat

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon. Tielle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite, joka ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella. Liikenne tiellä kasvaa, mutta liikenneturvallisuus heikkenee.

Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä Valtatie 3:lla on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle.

Tällä hetkellä liikenteen sujuvuus Hämeenkyrön kohdalla ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Onnettomuuksia tapahtuu keskimääräisesti enemmän kuin muilla valtatiejaksoilla, ja osuus kuuluu onnettomuusriskiltään Suomen vaarallisimpiin valtatiejaksoihin.

Hankkeen tavoitteet

Uusi väylä sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Uuden osuuden kaksikaistaisuuden ja korkeamman nopeusrajoituksen myötä matka-aika lyhenee huomattavasti. Liikenteen siirtyessä uudelle väylälle, pystyy Hämeenkyrön kunta kaavoittamaan vanhan valtatien ympäristön aiempaa monipuolisemmin.

Uusi väylä on noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärvenkohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa.

Uuden valtatien yhteyteen rakennetaan kolme eritasoliittymää, joilla uusi tie yhdistyy muuhun tieverkkoon. Lisäksi uusi tieosuus valaistaan koko matkalta. Tien turvallisuutta lisää myös kaiken risteävän liikenteen ohjaaminen tien ylittäville silloille, joita rakennetaan kaikkiaan 11.

Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään myös rakentamalla uudelleen Kylmäojantietä noin kahden kilometrin matkalta sekä parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä ja yksityistie- ja katujärjestelyjä. Uudelle valtatielle rakennetaan yli kuuden kilometrin matkalle meluesteitä asuin- ja virkistysalueiden suojaamiseksi.

Ympäristö huomioidaan hankkeessa monipuolisesti. Valkjärven alueelle rakennetaan riistasilta ja Pappilanjoen eteläpuoleiselle osuudelle riista-aidat. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan ja Väyläviraston tahtotilana on uusiomateriaalien käyttö hankkeessa.

Hämeenkyrönväylä on noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärvenkohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa.

Hankkeen eteneminen

Loppuvuodesta 2019 valittiin hankkeen urakoitsija avoimella hankintamenettelyllä ja 17.1.2020 Väylä allekirjoitti kehitysvaiheen urakkasopimuksen Destia Oy:n kanssa. Helmikuussa 2020 kehitysvaihe, jossa Väylä ja Destia yhdessä kehittävät rakennussuunnitelmaa sekä toteutusvaiheen aikataulua. Kehitysvaiheessa huomioita kiinnitetään erityisesti teknis-taloudellisiin valintoihin, rakenteiden elinkaariin sekä urakan riskeihin.

Kehitysvaiheen tuloksena syntyy alustava rakennussuunnitelma, josta solmitaan erillinen rakentamisen urakkasopimus. Hämeenkyrönväylän rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan keväällä 2020.

Osana Hämeenkyrönväylän rakentamista tehdään alueella lisäpohjatutkimuksia, joihin kuuluvat maanperätutkimukset käynnistyvät tammikuussa 2020. Tutkimuksista vastaa Taratest Oy. Tutkittava alue rajautuu etelässä Hanhijärven kohdalle ja pohjoisessa Hämeenkyrön keskustan lähellä olevaan Tippavaaran alueeseen.

Tutkimukset tehdään talven 2020 aikana ja suurin osa kairauksista valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoa tutkimuksista antaa Taratest Oy:n projektipäällikkö Mikko Ylipulli (mikko.ylipulli@taratest.fi).

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.03.2020