Nuutilanmäki–Juva (suunnitteluvaiheessa)

Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu on käynnissä ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana.

Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa (Juva) parantamisen tavoitteena on saada tiejaksosta mahdollisimman suurelta osalta yhtä laadukas kuin tiejaksosta Mikkeli–Nuutilanmäki.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma YVA-ohjelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Liikennevirasto ovat laatimassa valtatie 5 välille Nuutilanmäki - Vehmaa tiesuunnitelman muutosta, tieosuus sijaitsee kokonaisuudessaan Juvan kunnan alueella. Hankkeen yhteydessä suoritetaan YVA-lain mukainen arviointi hankkeen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Arvioitavat vaihtoehdot ovat VE0, VE1 ja VE2. 

YVA-kartat

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) valmistui huhtikuussa 2018.

Yleiskartat 27.4.2018

YVA Yleiskartta 1 VE0 (pdf 1,6 Mt)
YVA Yleiskartta 2 VE0 (pdf 1,9 Mt)
YVA Yleiskartta 1 VE1 (pdf 1,7 Mt)
YVA Yleiskartta 2 VE1 (pdf 2 Mt)
YVA Yleiskartta 1 VE2 (pdf 1,8 Mt)
YVA Yleiskartta 2 VE2 (pdf 2,1 Mt)


Arviointiohjelma on saapunut Etelä-Savon ELY-keskukseen 27.4.2018.

ELYn raportti Valtatien 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki–Vehmaa, Juva
YVA-menettely ja tiesuunnitelman muutossuunnitelma: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiselostus on saapunut Etelä-Savon ELY-keskukseen 28.9.2018.

Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivustolta.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Etelä-Savon ELY:n päätelmä perusteluineen valtatie 5:n Nuutilanmäki–Vehmaa muutoksen YVA-menettelyn selostuksesta 10.12.2018.

Yleiskartat

Tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki–Juva, yleiskartat 16.1.2019.

Yleiskartta 23–30 (pdf 1,4 Mt)
Yleiskartta 30–40 (pdf 1,8 Mt)

Suunnitelma- ja pituusleikkauskartat 

Tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki–Juva (Vehmaa) 28.9.2018.
Muistutusten perusteella 16.1.2019 on päivitetty Suunitelmakartat plv. 24400-26200, plv. 34800-37000 ja plv. 37000-39250.

Suunnitelmakartta plv. 23000-24400
Suunnitelmakartta plv. 24400-26200
Suunnitelmakartta plv. 26200-28100
Suunnitelmakartta plv. 28100-30300
Suunnitelmakartta plv. 30300-32900
Suunnitelmakartta plv. 32900-34800
Suunnitelmakartta plv. 34800-37000
Suunnitelmakartta plv. 37000-39250

Suunnitelmakartta M10 plv. 200-1960

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.02.2019