Vt 1 Veikkolan kohdan meluesteet

Väylän ja Kirkkonummen kunnan yhteishankkeessa parannetaan meluntorjuntaa Vt 1 varressa sijaitsevan Veikkolan kylän kohdalla uusilla meluesteillä. Lisäksi peruskorjataan kaksi tieosuudella olevaa siltaa.

Kuva 1. Hankealue.

Taustatietoa

Valtatie 1 on vilkkaasti liikennöity. Vuonna 2018 tien arvioitu liikennemäärä oli vuorokaudessa 38 200 ajoneuvoa, josta noin 7 prosenttia oli raskasta liikennettä. Ennusteiden mukaan liikenne tulee kasvamaan 1,6-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennetaan uudet melusuojaukset moottoritien eteläpuolelle Veikkolan kylän kohdalle 2,5 kilometrin pituiselle tieosuudelle. Pohjoispuolelle rakennetaan melukaide. Meluesteiden materiaali on ääntä absorboivaa, joten ne eivät heijasta melua tien toiselle puolelle.

Meluesteiden rakentamisen lisäksi Väylä peruskorjaa tieosuuden kaksi siltaa (U-1083 ja U-1084, merkitty kuvaan 1).

Rakentaminen aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle, mutta haitat pyritään minimoimaan poikkeusjärjestelyillä ja töiden ajoittamisella. Meluesteet heikentävät paikoittain näkymiä moottoritieltä luontoon.

Tavoitteet

Meluesteet parantavat merkittävästi alueen melutilannetta, erityisesti tien eteläpuolella. Alueen melumallinnusta esitellään tarkemmin yleisötilaisuudessa keväällä 2020. Lisäksi hankkeessa rakennettava riista-aita parantaa liikenneturvallisuutta.

Aikataulu

Meluesteiden rakennussuunnittelu valmistui toukokuussa 2019. Kesäkuussa tehtiin urakkakilpailutus ja rakentaminen alkaa keväällä 2020. Urakka valmistuu syksyllä 2020.

Kustannukset

Meluesteiden rakentamisen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väylän ja Kirkkonummen kunnan välillä. Väylän tekemän siltojen korjauksen kustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa.

 

På svenska

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 09.01.2020