E 18 Turun kehätie

Käynnissä

Turun kehätie (Kt 40) on osa  vilkkaasti liikennöityä E18 -tietä. Hankkeen 1. vaiheessa Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi ja tasoliittymät poistetaan. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Katso myös

Hankepresentaatio

Hanke Facebookissa: E18 Turun kehätie

Kuvia ja karttoja Flickrissä:

kuvat 2018/2019, kuvat 2019-

Ely-keskuksen suunnittelutilanne

Hankkeen tiesuunnitelma-aineisto

Hankkeen suunnitelmakartta

 

Yhteystiedot

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Juha Sillanpää

 • 029 534 3608
 • juha.sillanpää@vayla.fi

PROJEKTI-INSINÖÖRI

Mervi Kulha

 • 046 923 3393
 • mervi.kulha@vayla.fi

TYÖPÄÄLLIKKÖ

Eetu Väisänen

 • 040 351 0790
 • eetu.vaisainen@destia.fi

TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ

Jarmo Laiho

 • 0400 420 408
 • jarmo.laiho@destia.fi

TIEDOTTAJA

Timo Sormunen

 • 044 336 5670
 • timo.sormunen@reco.fi

E18 Kausela–Kirismäki parantaminen

Turun kehätie (Kt 40) on osa E18 -tietä. Vilkkaasti liikennöity väylä (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle. Hankkeen 1. vaiheessa kehätien Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla nopeusrajoitus nousee parannetulla osuudella tasolle 100 km/h.

1. vaiheen työt on määrä käynnistää vuoden 2019 alussa ja ne valmistuvat vuonna 2021.

Turvallisempi ja sujuvampi kehätie

Tasoliittymät poistetaan rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä parantamalla Kirismäen eritasoliittymää. Kehätien rinnalle rakennetaan rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen verkosto. Myös melunsuojausta kohennetaan parannettavien kohteiden kohdalla. Työkohteissa huomioidaan alueen arvokkaat luonto,- eliöstö- ja muinaismuistokohteet.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alati vilkkaammalla tieosuudella, jota kuormittaa myös Turun ja Naantalin satamiin suuntautuva raskas liikenne. Hanke tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Ykkösvaiheen työt käynnistyvät valmistelevilla maastotöillä vuoden 2019 alussa.  Varsinaiset tienrakennustyöt alkavat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.

Hankkeen toteuttaa Väylä (ent. Liikennevirasto). Ykkösvaiheen kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa, joka sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet.

Hanke toteutetaan pääosin yhtenä STk-urakkana, joka sisältää perinteisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös kehitysvaiheen. Urakoitsijana on Destia Oy. Rakennuttajakonsulttina toimii Sweco PM Oy.

Hankkeen 2. vaiheessa keskitytään Kausela–Pukkila -tieosuudelle. Sen rahoitus ja toteutusaikataulu vahvistuvat myöhemmin. Kustannusarvio on noin 44 miljoonaa euroa.

Keskeisiä työkohteita 1. vaiheessa:

 • Tasoliittymät poistetaan välillä Kausela–Kirismäki
 • Pukkila–Kirismäki -osuus nelikaistaiseksi
 • Siippaan risteyssilta
 • Kehätielle rinnakkaisväylä
 • Vt 10 parannustyöt välillä Kt40 - Tammitie

 

Sivu päivitetty 19.07.2019