Hoppa till innehåll

Transportmaterielens massor och mått

Finlands logistiska konkurrenskraft förbättras av att de högsta tillåtna måtten och massorna på tunga godstransportfordon och fordonskombinationer höjs.

Den största tillåtna höjden på fordon har stigit från 4,2 meter till 4,4 meter och massan från 60 ton till 76 ton Förordningen trädde i kraft den 1 oktober 2013. Under en övergångsperiod på fem år är det tillåtet för de nuvarande fordonen att transportera större laster än för närvarande. En förutsättning är dock att fordonen fyller de gällande säkerhetskraven även med större vikter.

Målet med reformen är att öka Finlands konkurrenskraft och att sänka våra transportkostnader för att nå närmare den centraleuropeiska nivån På grund av de långa avstånden är transportkostnaderna i Finland större än i många andra länder.

Trafikledsverket beräknar att reformen kan sänka logistikkostnaderna med ca 1,6–3,2 miljarder euro på 20 år. Dessutom uppskattas koldioxidutsläppen från trafiken minska med ungefär två procent per år i och med reformen.

Förbättringsåtgärderna inleddes 2014

De strategiskt viktiga transportrutterna utvärderas i samråd mellan Trafikledsverket, kommunerna, NTM-centralerna och näringslivet. Förbättringen av vägar och broar i statens vägnät inleddes 2014.  Kommunerna bestämmer själva sina tidsplaner och det är fritt fram för dem att planera ombyggnaden av gator och broar. Väghållarna kan med trafikmärken avgöra på vilka rutter långtradare är tillåtna.