Hoppa till innehåll

CEF-transportansökan

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF=Connecting Europe Facility) är ett finansie-ringsinstrument och i förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa fastställs villkor, metoder och förfaranden för finansiellt stöd från unionen till transeuropeiska nät i syfte att främja projekt för infrastrukturer för transport, energi och telekommunikation.

Information om ansökningsprocessen

Öppna ansökningar

...

Avslutade ansökningar

Ansökan för CEF-transport 2019

Kommunikationsministeriet: Finska hamnar ansöker om 10,3 miljoner euro i EU-finansiering, 4.4.2019

Den nationella processen för CEF-transportansökan 2019 i Finland (på finska)

CEF- transport 2019 - Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

Underlag för projektsammanfattning för CEF-transport 2019 (MS Word, på finska)

Ansökan 2019 CEF Transport Call öppnade 5.12.2019

Ansökan för CEF-transport 2018

Kommunikationsministeriet: Finland ansöker om finansieringsstöd från EU för transportprojekt, 18.10.2018 (på finska)

Den nationella processen för CEF-transportansökan 2018 i Finland (på finska)

CEF Liikenne 2018 - Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

Underlag för projektsammanfattning för CEF-transport 2018 (MS Word, på finska)

Ansökan 2018 CEF Transport Call öppnade 17.5.2018

Ansökan CEF-transport 2017 Blending

Kommunikationsministeriet: Finland får 29,9 miljoner euro i finansieringsstöd från EU för transportprojekt, 4.10.2018 (på finska)

Kommunikationsministeriet: Finland ansöker om finansieringsstöd från EU för transportprojekt, 28.3.2018 (på finska) 

2017 CEF Transport Blending Call – andra ansökningstiden avslutas 12.4.2018

Den nationella processen för ansökan CEF-transport Blending 2017 i Finland (på finska)

2017 CEF Transport Blending Call, 2nd cut-off date leaflet 

CEF-transport Blending 2017 – andra ansökningstiden har avslutats (på finska)

Underlag för projektsammanfattning för CEF-transport Blending 2017 (MS Word, på finska)

CEF-transport Blending 2017 – Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

2017 CEF Transport Blending Call Info Day

Finländska projekt som fått stöd av kommissionen

Finland fick mest stöd av alla EU-länder för sjöfartsprojekt via Fonden för ett sammanlänkat Europa (på finska)

Finländska projekt som fått stöd av kommissionen i ansökan för 2017 CEF-transport Blending (på finska)

Finländska projekt som fått stöd av kommissionen i ansökan för 2016 CEF-transport (på finska)

INEA:s lista över finländska CEF-transportprojekt

Finländska projekt som fått stöd av kommissionen i CEF-ansökningsprogrammet 2015 (på finska)

Finländska projekt i ansökningsprogrammet 2015 (på finska)

Finländska CEF-projekt till fortsatt beredning 2015 (på finska)

INEA:s lista över finländska TEN-T-projekt