Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Enskilda väger

Vägnätets öppna data

Bild på väg och belysning

Vägregistret och Digiroad

Trafikledsverket ansvarar för statens vägnäts datainsamlingar.

Digiroad är ett öppet och avgiftsfritt nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form. Digiroad-operatören uppehåller en egen webbtjänst, var man hittar mycket information om Digiroad-datan: www.digiroad.fi

Velho-projektet:
Vägregistret förnyas för tillfället. Velho-systemet kommer att möjliggöra nya sätt för datainsamling, bredare innehåll för information och ge bättre förutsättningar för användning av data. Det nya systemet kommer även att innehålla information om planer och förverkligande av Trafikledverkets projekt. Ytterligare information om Velho-projektet hittar ni här (på finska): https://ohje.velho.vayla.fi/

Var hittar man information?

Öppna data för vägnät, banor och farleder hittas från Trafikledverkets Nedladdnings- och visningstjänst samt via våra gränssnitt.

Via nedladdningstjänsten kan man visa data på kartan samt ladda ner dem. Användaren kan själv välja vilken data han eller hon vill ha samt från vilket område. Efter val skickas en e-post -länk till användaren genom vilken man kommer åt att ladda datapaketet man valt. Datan levereras i shapefile-format (.shp).

För användning av våra gränssnitt måste man ha en för endamålet lämplig programvara tillgänglig. Användning av gränssnitten passar även för programmerare som behöver Trafikledverkets öppna data i sina egna mjukvaror. Gränssnitten är beskrivna mera ingående på dess egna sidor.
 

Vägnät- och Digiroad-data för hela Finland hittas från Trafikledsverkets dataförmedlingstjänst:
Digiroad (shapefile och GeoPackage-muodot): https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Digiroad/Aineistojulkaisut/latest
Vägnätet (shapefile): https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Tieosoiteverkko

Tilläggsuppgifter om vägnätsdata hittar via följande länkar:
Vägregistret (endast på finska)
Vägadress-systemet (endast på finska)
Digiroad

Annan öppen data för vägnätet

Trafikolyckor
Trafikledsverket samlar årligen data om trafikolyckor på basen av polisens uppgifter och kompletterar dem med hjälp av Statistikcentralens uppgifter. Nedladdning av data samt mera information (avoindata.fi)

Trafikmärken (QGIS-bibliotek)
Finlands trafikmärken finns nu publicerade som en öppen QGIS-bildbibliotek (SVG-format) på GitHub (OBS! BETA-version). I samlingen finns tidigare samt nya enligt 1.6.2020 giltiga trafiklagens märken med ett script, som gör det lättare att processera datan i QGIS. Trafikmärkens namn innehåller en unik kod: ytterligare information om varje trafikmärke fås via Trafikledsverkets nätsidor för trafikmärken.