Hoppa till innehåll

Öppen djupdata

Djupdata exemplarbild

Öppen djupdata

Från och med 1.1.2019 ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom för Finlnads sjökartor. Under övergångsperioden delades data gällande sjökartor och djupdata via Trafikledsverkets Nedladdnings- och visningstjänst. Djupdatans datapaket finns ännu tillgängliga via Trafikledsverkets dataförmedlingstjänst.

Ytterligare information om sjökartor och deras GIS-tjänster hittas på Transport- och kommunikationsverket Traficoms hemsidor:
https://traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/paikkatietoaineistot
Möjliga frågor skall riktas till:   [email protected]

Användarlicens för djupdata

Användarlicensen för djupdata är Creative Commons 4.0.

Enligt Creative Commons 4.0 -licensen skall källan för datan anges enligt hur  den som delar datan beskriver.

Enligt Traficom bör källan för djupdata beskrivas enligt följande: "

"Källa: Trafikverket. Inte för navigationsbruk. Uppfyller inte kraven för officiella sjökort."

Beskrivning av djupdata och nedladdningsuppgifter

EEZ

EEZ-djupdata finns från den Finska ekonomiska zonen på det öppna havet. Datan är främst från 2000-talet och en del av datan är mätt i slutet av 1990-talet. Alla mätningar är gjorda med hjälp av flerscanning. Datan är flyttad till sjökartan.

 

 • Laddning av data: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/EEZ/
 • Mätningens ID: EEZ
 • År: Finska vikens och Ålands data är mätt år 2003, 2006, 2008 ja 2012 Kvarkens data är från år 1996 och 2002-03, Bottenvikens data är från åren 1997-1998 och 2012-13, Bottenhavets data är från åren 1996 och 2011, 2012 och 2015.
 • EPSG:4258 (ETRS89 lat/lon)
 • N2000
 • 200m rutstorlek
 • Datan är främst från översiktskartornas (allmänn, 1 : 250 000) område
 • Total areal 29000km2
 • Publicerad data/filer:
  Åland: eez_åland
  Kvarken: QUARK
  Bottenviken: BOB_1, BOB_2, BOB2_S2, BOB_3
  Bottenhavet: BSEEZ, SEL_96, SOB_south_1, SOB_south_2
  Finska viken: FH, FLB, GOF, OSAE

 

JJKJ

JJKJ-djupdata är från Vuoksen vid södra Saimens område.  Datan är mätt under åren 2013-2014. Mätningar är gjorda med hjälp av flerscanning och linjelodning. Det linjelodade området synns i datan som en linjelik mätuppgift. I datan kan förekomma skillnader jämfört med sjökartans motsvarande.

 • Nedladdning av data: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/JJKJ/
 • Mätningens ID: JJKJ
 • År 2013-2014
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000+75.40
 • 1m, 2m och 5m rutstorlek
 • L-seriends område: södra Saimen
 • Total areal ca 350 km2
 • Publicerade filer (i delar):
  JJKJ_A1, JJKJ_A2, JJKJ_B, JJKJ_C, JJKJ_D, JJKJ_E

 

SSSU

SSSU-djupdata finns från Vuoksen, Stor-Saimen – Sulkava –området. Datan är insamlad år 2015. Mätningarna är gjorda med hjälp av flerscanning och linjelodning.  Det linjelodade området synns i datan som en linjelik mätuppgift. I datan kan förekomma skillnader jämfört med sjökartans motsvarande.

 • Nedladdning av data: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/SSSU/
 • Mätningens ID: SSSU
 • År 2015
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000+75.40
 • 1m, 2m och 5m rutstorlek
 • L-seriens område: Stor-Saimen - Sulkava
 • Areal sammanlagt ca 550 km2
 • Publicerade filer (i delar):
  SSSU_A, SSSU_B, SSSU_C, SSSU_D, SSSU_E, SSSU_F, SSSU_G, SSSU_H, SSSU_J, SSSU_K, SSSU_L, SSSU_M, SSSU_N, SSSU_O, SSSU_P, SSSU_R, SSSU_U

 

SAVA

SAVA-djupdata är från Nyslott – Varkaus –området. Datan är från år 2016. Mätningarna är gjorda med hjälp av flerscanning och linjelodning.  Det linjelodade området synns i datan som en linjelik mätuppgift. I datan kan förekomma skillnader jämfört med sjökartans motsvarande.

 • Nedladdning av data: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/SAVA/
 • Mätningens ID: SAVA
 • År 2016-2017
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000 +75.40
 • 1m, 2m och 5m rutstorlek
 • L-seriens område: Nyslott - Varkaus
 • Total areal ca 85 km2
 • Publicerade filer: SAVA_M och SAVA_L områden

 

SSMI

SSMI-djupdata

 

Mer spesifikt index i en större upplösning från området varifrån mätdata är samlat från hittas i datafilerna.

Filernas namn är enligt metod för mätning:

 • MBES = multibeam echo sounding = flerscanning
 • SBES = singlebeam echo sounding = linjelodning

Dataexemplar, publicerat år 2017

Dataexemplaret publicerades i december 2017 när dåvarande Trafikverket ville samla feedback för hur datan används i olika endamål samt med hurudana program.
 

Exemplardatan är uppmätt år 2015 vid Pihlajavesi söder om  Nyslott. Mätningarna är gjorda med scanning och linjelodning.

 • Mätningens ID: SSSU2015_P
 • År 2015
 • EUREF UTM35N
 • N2000
 • 2x2m rutstorlek
 • L-serie, blad 220, Nyslott, Pihjalavesi
 • Total areas 23km2
 • Publicerad data:
Punktdata
SSSU2015_P_2m.xyz
GeoTIFF, vars färg är vald enligt sjökartans djupkurvor:
SSSU2015_P_2m_merikartankayrat.tif
GeoTIFF, var varje pixel symboliserar djupdata:
SSSU2015_P_2m_syvyysarvo.tif
GeoTIFF, som är skuggad enligt snett ljus:
SSSU2015_P_2m_vinovalovarjoste.tif

Nedladdning av hela datapaketet: