Hoppa till innehåll

Karttjänst för öppna data

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Specialist för öppna data

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Frågor om GIS-data och meddelande gällande störningar i tjänster

[email protected]

Bannätets öppna data

Trafikledsverket ansvarat för Finska statens bannätsdata. En stor del av data om bannätet är öppen data.

Bild på järnväg

Var hittar man information?

Öppna data för vägnät, banor och farleder hittas från Trafikledverkets Nedladdnings- och visningstjänst samt via våra gränssnitt.

Via nedladdningstjänsten kan man visa data på kartan samt ladda ner dem. Användaren kan själv välja vilken data han eller hon vill ha samt från vilket område. Efter val skickas en e-post -länk till användaren genom vilken man kommer åt att ladda datapaketet man valt. Datan levereras i shapefile-format (.shp).

För användning av våra gränssnitt måste man ha en för endamålet lämplig programvara tillgänglig. Användning av gränssnitten passar även för programmerare som behöver Trafikledverkets öppna data i sina egna mjukvaror. Gränssnitten är beskrivna mera ingående på dess egna sidor.

Övrig data gällande bannät

Trafikledsverket uppehåller en nätbeskrivning över bannätet som är tillgänglig i GIS-format (på finska).