Ge respons på vägar, järnvägar och vattenleder

Responskanal

Du kan ge respons, ställa frågor, ge förbättringsförslag och göra anmälningar om landsvägar, järnvägar och vattenleder.

Gå till responskanalen (palautevayla.fi). Trafikens kundservice är en kontakttjänst för landsvägs-, järnvägs- och farledsärenden som hör till Trafikledsverkets, NTM-centralernas och Traffic Management Finlands verksamhetsområde.

Vanliga frågor om trafiken

Vanliga frågor om vattenlederna

Vanliga frågor om järnvägarna

Störningar i vägtrafiken: Vägtrafikantlinjen, 24 h, tfn 0200 2100 (lna). Anmälningar som ska göras till vägtrafikantlinjen är t.ex. beläggningsskador på landsvägar (gropar, hål), vatten på vägen, träd som fallit på vägen, dammiga grusvägar och hala vägar. Det är också möjligt att ringa till vägtrafikantlinjen via applikationen 112 Suomi, varvid uppringarens läge förmedlas.

Jag vill ge respons på vattenlederna

Om du vill ge respons på vattenlederna kommer du till responsapplikationen via denna länk.

Sjömärken som saknas kan också anmälas på numret 0800-181818.

Jag vill anmäla en seglingstävling

Om du vill anmäla en seglingstävling kan du göra det här. (TMFG)

Jag vill ge respons på sjökort

Sjökortsrespons (Traficom)