Turvallisuuspoikkeamatilastot

Väylä hallinnoi valtion maantie-, rautatie- ja vesiliikenneväyliä ja on yksi maamme suurimmista infra-alan rakennuttajista. Valtion väyläverkon hallinnoijana ja rakennuttajana virastolla on vastuu väyläverkon turvallisuudesta niin käytön kuin rakentamisen aikana. Väylässä raportoitu turvallisuuspoikkeamatieto koostuu rautatietoimintojen sekä väylien rakennus- ja kunnossapitohankkeiden turvallisuuspoikkeamatiedoista.

Väylä on aktiivisesti kehittänyt turvallisuuspoikkeamien kirjaamisen, luokittelun kuin analysoinnin menettelyitään sekä tapahtuman taustalla olevan tapahtumaketjun havaitsemista. Lähtökohtana pidetään, että tapaturmat ja turvallisuuspoikkeamat tutkitaan. Haasteita on tiedon hajanaisuudessa ja epätarkkojen kirjauksien tulkinnassa. Tavoitteena on kuitenkin löytää tapahtuman seuraukset, tunnistaa tapahtumaan johtaneet taustasyyt sekä kiinnittää huomiota tapahtuman esiintyvyyteen. Tarkoituksena on, että ikävistä asioista keskustellaan avoimesta ketään syyttämättä, opitaan sattuneesta ja mahdollisesti estetään tapaturman uusiutuminen.

Turvallisuustietoja on kerätty vuodesta 2008 alkaen ja se on toteutettu seurantalomakkeilla. Vuonna 2016 käyttöön on otettu TURI-järjestelmä, johon jatkossa kirjataan ja jolla analysoidaan hankkeilla ja urakoissa tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat sekä rautatietoiminnoissa sattuneet turvallisuuspoikkeamat ja häiriöt. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.01.2020