Teiden kelirikko ja painorajoitukset

Kelirikko on sorateiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma.

Kelirikko

Keväisin roudan sulaessa tiet ovat haavoittuvimmillaan; tien rakenteeseen jäätynyt vesi alkaa sulaa, mutta se ei pääse haihtumaan ja virtaamaan pois riittävän nopeasti. Rakenteessa oleva vesi heikentää tien kantavuutta, ja jos näinä heikkoina hetkinä tietä pitkin rullaa paljon raskaita ajoneuvoja, tie voi antaa kokonaan periksi.

Sulamisen aiheuttamaa ilmiötä kutsutaan kelirikoksi. Kelirikko on tuttu sorateiden vaiva, mutta samat lainalaisuudet pätevät myös päällystetyillä teillä. Ilmaston muuttuessa päällystettyjen teiden ongelmat tulevat myös lisääntymään.

Raskaat kuljetukset onkin syytä tehdä jo hyvissä ajoin ennen kelirikkokautta. Esimerkiksi rakentajan kannattaa siis ennakoida painorajoitukset, ja hankkia tarvitsemansa tarvikkeet etukäteen ennen kelirikkoa. Varminta on hankkia esim. rakennustarvikkeet jo talvella. Muutoin tarvikkeiden saaminen paikan päälle voi kestää pitkälle kevääseen saakka.

Painorajoitukset

Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia. Näin estetään teiden liiallinen vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvataan kulkukelpoisuus välttämättömille kuljetuksille. Yleisimmin käytetään 12 tonnin painorajoitusta, ja vain poikkeustapauksissa käytetään 4 tonnin rajoitusta. Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia.

Elintärkeäksi katsottavia kuljetuksia ovat mm:
- Hälytysajoneuvo
- Tienpitoajoneuvo
- Linja-auto ja kirjastoauto reittiliikenteessä
- Työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
- Maidonkuljetus
- Energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännölliset ja välttämättömät turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat
- Teuraseläinten kuljetus
- Kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ja lannoitteiden ym. kuljetus maatilan ja peltojen välillä
- Eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
- Talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
- Tilakohtainen lietelannan ajo
- Päivittäistavarakuljetus kauppaan
- Myymäläauto

Painorajoitusten asettamistarvetta ennustetaan vuodenvaihteen tienoilla. Ennustetta tarkennetaan maaliskuun alussa, kun valmistuu ennuste kevään kelirikon vaikeudesta. Kevään sääolosuhteita seurataan aktiivisesti ja kelirikon etenemisestä ja painorajoitustarpeesta tiedotetaan säännöllisesti.

Poikkeuslupa

Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa. Lupia myöntää alueen ELY-keskus. Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää. Luvan hinta on 110 euroa. (Lupalomake).

Esimerkkiluettelo kuljetuksista, joilta vaaditaan poikkeuslupa:
- Puutavara
- Maa-ainekset
- Polttoaineet
- Teolliset lannoitteet maatiloille
- Rakennustarvikkeet
- Metsä- ja rakennustyökoneet
- Erikoiskuljetukset
reaktionapit
Sivu päivitetty 07.05.2019