Väylä vastaa valtion väyläverkosta

Liikennehallinto uudistui 1.1.2019 ja Liikennevirasto muuttui Väylävirastoksi. Virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi Väylä.

Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi vastaamme liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Väylä kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Tehtävämme tie-, rata- ja vesiliikenteen väylillä

  • Väyläverkon suunnittelu
  • Väylien kehittäminen
  • Väylien palvelutason ylläpito
  • Osallistuminen liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen
  • Talvimerenkulun järjestäminen
  • Liikenteenohjauksen järjestäminen

Palvelulupaus

Väylän tavoite on toimiva väyläverkko, joka mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun. Väyläomaisuudenhallinta on tehokasta ja päätöksentekomme perustuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Toimintamme on avointa, asiantuntevaa ja yhteistyöhakuista sekä asiakaslähtöistä.

Yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Liikennetehtävien työnjako ja rajapinta Väylään ovat seuraavat:

Tieliikenteen, rautatieliikenteen ja vesiväylien liikenteenohjaustehtävät yhtiöitettiin 1.1.2019 alkaen valtion erityistehtäväyhtiöksi Traffic Management Finland Group. Väylä tilaa liikenteenohjauksen palvelut yhtiöltä.

Teiden alueellisesta kunnossapidosta vastaavat edelleen ELY-keskukset. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. Päivittäisestä teiden kunnossapidosta huolehtivat kilpailutetut urakoitsijat.

Vuoden 2019 alussa perustettu uusi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.04.2019