Pori–Mäntyluoto-radan perusparannus

Käynnissä

Porin ja Mäntyluodon välisen rataosuuden päällysrakenteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

Hankkeen taustat

Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata, jolla liikennöi 14 tavarajunaa vuorokaudessa. Rataosuus on sähköistetty vuonna 2019, ja vuonna 2017 sillä liikennöitiin 3,7 miljoonaa bruttotonnia. Rataosuuden päällysrakenteet ovat elinkaarensa päässä ja rataosan kunto on heikko. 

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on nykyisen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen sekä kaupallisen liikenteen kehittymisen mahdollistaminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa tavaraliikenteen sujuvuus Porin satamiin.

Hankkeessa uusitaan elinkaarensa päässä olevat radan päällysrakenteet ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä, jotka on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä. 

Hankkeen eteneminen

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannuksen suunnittelu ja valmistelevat työt ovat käynnissä vuosina 2019–2020. Rakentamisen alustava aikataulu on 2020–2022.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa. 

Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeen valmistelu on käynnissä. Rakennuttamis- ja suunnittelukonsulttien hankintaa valmistellaan parhaillaan.
reaktionapit
Sivu päivitetty 05.12.2019