Pori-Mäntyluoto rataosan sähköistys

Käynnissä

Pori-Mäntyluoto –ratahankkeessa sähköistetään rataväli Porista Mäntyluodon satamaan. Sähköistys parantaa logistiikan kilpailukykyä, vähentää tavarajunien liikennöintikustannuksia ja vähentää päästöjä. 

Hankkeen taustat

Pori-Mäntyluoto rataosan kuljetukset muodostuvat Mäntyluodon sataman rikastekuljetuksista Harjavallan metalliteollisuudelle sekä metallin kuljetuksista Porin ja Mäntyluodon välillä. Pori–Mäntyluoto-rata on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla on vain tavaraliikennettä. Liikenne-ennusteen mukaan rataosalla kuljetetaan 0,7 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna 2025. Kuljetusten määrä on nykyään jo samalla tasolla.

Hankkeen tavoitteet

Hanke sisältää Pori–Mäntyluoto-rataosan sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä noin 20 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä. Tulevaisuuden mahdollisia potentiaalisia hyötyviä kuljetuksia ovat Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamien mahdolliset uudet tuonti- ja vientikuljetukset sekä transitokuljetukset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen maastotyöt käynnistyvät maaperätutkimuksilla joulukuussa 2017. Sähköistyksen rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2018. Sähköistystöiden lisäksi raidetta alennetaan Maantiekadun ja Reposaarentien ylikulkusiltojen kohdalla, raiteen alennukset toteutetaan keväällä 2018.

Hankkeessa tehdään myös tieliikenteen erikoiskuljetusreittien parantamistöitä.

Hanke ei aiheuta pitkiä liikennekatkoja junaliikenteelle, vaan liikennöinti voidaan hoitaa rakentamisen aikana liikennettä ja ratatöitä yhteensovittaen. Hanke valmistuu joulukuussa 2019. 

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat n. 7,1 miljoonaa euroa, josta Porin kaupungin osuus on 1,4 M€ .

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.01.2020