Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 050 5055 603
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Nivalan kaupunki

Tekninen johtaja

Jouni Hautala

  • 040 344 7301
  • etunimi.sukunimi@nivala.fi

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 040 0876 465
  • etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä-Hourula, Nivala

Suunnittelualue sijoittuu Iisalmi-Ylivieska -rataosalle, joka on yksiraiteinen, sähköistämätön henkilö- ja tavaraliikenteen rata. Rataa käytetään pääasiassa tavaraliikenteeseen. Hanke on osa laajempaa tasoristeyksien turvallisuuden parantamishanketta, joka sisältää 65 tasoristeystä. Suunittelualueella sijaitsee 12 vartioimatonta tasoristeystä.

Tasoristeyksissä on tapahtunut vuosina 2001 - 2018 neljä onnettomuutta, mm. kahden hengen kuolemaan johtanut onnettomuus Pahajoen tasoristeyksessä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeyksien turvallisuutta.

Suunnitelmassa on esitetty Sahan, Roivalan ja Pahaojan tasoristeyksien turvallisuuden parantamista. Näihin tasoristeyksiin asennetaan puolipuomilaitokset sekä parannetaan geometrioita. Kesiön tasoristeyksessä sallitaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ylitys, ajoneuvoliikenteelle on esitetty korvaava yhteys. Tasoristeykseen asennetaan sulkupuomit. Hourulan tasoristeys jää ennallaan.

Muut suunnittelualueella olevat tasoristeykset poistetaan ja niille esitetään korvaavat yksityistieyhteydet säilyviin tasoristeyksiin. Poistettavat tasoristeykset ovat pääsääntöisesti vähäliikenteisiä maa- ja metsätalousteiden ylityskohtia.

Rakennussuunnitelma on valmistunut keväällä 2019. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana. Hankkeen vaiheittainen toteuttaminen on myös mahdollista.

Rakentaminen aiheuttaa tilapäisesti haittaa ajoneuvoliikenteelle sekä melu-, tärinä- ja pölyhaittaa lähiympäristöön. Rakentamisen aikana kiinteistöille ajo häiriintyy, mutta pääsy kaikille kiinteistöille turvataan koko rakentamisen ajan.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.08.2019