Kt 63 parantaminen välillä Sievi - Ylivieska

Suunnittelujakso käsittää kantatien 63 parantamisen välillä Sievi - Ylivieska. Jakson pituus on noin 13,6 km.

Tien kantavien kerrosten heikosta laadusta, huonosta kuivatuksesta ja jyrkistä luiskista johtuen tie on vaurioitunut koko suunnittelujakson pituudelta. Tien vähäinen kaltevuus ja viimeaikaiset erikoiskuljetukset ovat nopeuttaneet vaurioitumista. Nykyiset vauriot ovat niin vakavia, että tien vaurioituminen nopeutuu tulevaisuudessa.

Suunnitelman mukaan tietä levennetään molemmilta reunoilta, reunoja ja luiskia vahvistetaan ja nykyiset tiekaiteet uusitaan. Tien rakennetta parannetaan koko suunnittelujaksolla siltoja lukuun ottamatta. Myös tien kuivatusta parannetaan.

Sivu päivitetty 31.01.2019