Suunnittelumateriaalit

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Pirkko Ylitalo

  • 0295 038 290
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Infracon Oy

Valvoja

Tuomas Vulli

  • 040 5957 440
  • etunimi.sukunimi@infracon.fi

YIT

Työpäällikkö

Jyrki Löytynoja

  • 040 0202 182
  • etunimi.sukunimi@yit.fi

Maanteiden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta mm. liittymien ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamisella, tien pintarakenteen ja valaistuksen uusimisella sekä suojatiesaarekkeita rakentamalla. Suunnitelmaan sisältyy myös maanteiden 18136, 18137 ja 18178 lakkauttaminen yleisinä teinä suunnittelualueen osalta sekä Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta tehtäviä pysäköinti- ja piha-alueiden sekä torialueen järjestelyjä.

Rakennustoimenpiteet kohdistuvat Vanhatielle yhteensä noin 2 kilometrin tiejaksolle välillä Museosilta – Vihannintie sekä Virastotielle.

Keskusta alueella toimenpiteet sijoittuvat Vanhatien välille Pajahaantie – Pappilantie sekä jaksolle Isorannantiestä Vt 8 liittymään ja Virastotielle. Suunnitelmaan sisältyy Tiiramaantien ja Isorannantien liittymien parantaminen sekä välin Hourulantie - Pappilantien parantaminen. Hanke sisältää liittymissä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten liittymien korotuksia, suojatiesaarekkeiden rakentamista, tonttiliittymien järjestelyjä, kevyen liikenteen yhteyksiä sekä valaistuksen uusimisen.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on parantaa Vanhatien liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikki liikkumismuodot ja liikenneympäristön yhteensopivuus maankäytön kanssa. Ratkaisujen tavoitteena on ylläpitää Vanhatien raittimaisuutta, mutta korostaa ydinkeskustaa taajaman keskipisteenä.

Hanke valmistuu syyskuussa 2019.

Kohde sijaitsee taajaman keskustassa ja liikennejärjestelyt vaihtelevat viikoittain.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 18.04.2019