Valtatie 3 Sääksjärven eritasoliittymän parantaminen

Lempäälässä on keväästä saakka ollut käynnissä kahden pisarakiertoliittymän rakentaminen Ruskontielle valtatie 3 ramppien nelihaaraliittymiin. Nyt rakenteilla olleet kiertoliittymä, Vikkiniityn risteyssillan perusparannus sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä edistävä autojen liityntäpysäköintialue ovat valmistumassa.

Parannustyöt Ruskontiellä aloitettiin pääsiäisen jälkeen

Rakennustyöt aloitettiin pääsiäisen jälkeen Ruskontien saarekkeiden purkamisella ja valtatie 3 ylittävän Vikkiniityn risteyssillan korjaamisella. Risteyssillan korjaamisen ajaksi liikenne ohjattiin sillan kohdalla sen toiseen laitaan. Sillan toinen puoli eristettiin  työalueeksi.

Sillan alusrakenteiden korjauksen vuoksi moottoritien liikennettä ohjattiin myös kaistajärjestelyillä ja nopeusrajoituksilla. Ruuhka-aikoina moottoritiellä on liikenteen käytössä ollut kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan.

Toteutettavat toimenpiteet tiivistetysti:

  • Ruskontieltä (maantie 309) poistetaan kanavoinnit. Nykyiset ramppien nelihaaraliittymät muutetaan pisarakiertoliittymiksi. Rampeille tehdään tarvittavat muutokset ja etelän suuntaan lähtevälle rampille E1R2 uusitaan pysäkkikatos. Etelästä tulevalla rampilla E1R3  linja-autopysäkkiä muutetaan niin, että siihen mahtuu kaksi linja-autoa samaan aikaan.
  • Tampereentien puoleisen uuden kiertoliittymän läheisyyteen rakennetaan liityntäpysäköinti parantamaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
  • Ruskontien nykyinen Tampereentien puoleinen pysäkki siirretään lähemmäs kiertoliittymää, koska tulevan liityntäpysäköinnin näkemäalueella se heikentäisi uuden ajoyhteyden liikenneturvallisuutta.  
  • Nykyinen Ruskontien kiertoliittymän Vuoreksen puoleinen pysäkki muutetaan lyhytaikaista pysäköintiä palvelevaksi saattoliikenteen alueeksi.
  • Moottoritien ylittävästä sillasta korjataan muun muassa reunapalkit ja pintarakenteet. Kaiteet ja liikuntasaumalaitteet uusitaan, betonipinnat pinnoitetaan uudelleen. Alueelle rakennetaan uusi led-valaistus.

Valmista syksyllä 2019

Sääksjärven uusi eritasoliittymä, risteyssillan parantaminen ja liityntäpysäköintialue valmistuvat marraskuussa. Ruskontien  lopullinen, ylin päällystekerros tehdään lokakuun toisella viikolla (vk 41) ilta- ja yötöinä klo 20–06. Noin kaksi miljoonaa euroa maksavien tietöiden pääurakoitsijana toimii Kreate Oy.

Sääksjärven eritasoliittymässä liikennejärjestelyitä vielä kahtena sunnuntaina 17.11. ja 24.11. (14.11.2019)

Sääksjärven eritasoliittymässä liikennejärjestelyjä kahtena sunnuntaina (30.10.2019)

Sääksjärven eritasoliittymässä päällystystöitä iltaisin ja öisin (3.10.2019)

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.11.2019