Maanteiden hoitourakat 2020 esittelytilaisuus

2020 Maanteiden hoitourakoiden esittelytilaisuus järjestetään 30.10.2019 klo 9-12. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua seuraavilta paikkakunnilta:

Helsinki, Väylä, nh Satama

Tampere, PIR ELY, yhteyshenkilö Katja Levola

Rovaniemi, LAP ELY, yhteyshenkilö Markku Riipi

Oulu, POP ELY, yhteyshenkilö Jussi Juntunen

Kuopio, POS ELY, yhteyshenkilö Marja Bäck

Tilaisuudessa esitellään kaupallisten ja teknisten asiakirjojen sisältöä sekä uutta paikkausohjetta. Tilaisuudessa ei esitellä erikseen urakkakohtaisia tarjouspyyntöaineistoja. Tarjoajat voivat esittää urakkakohtaisia kysymyksiä kuitenkin ennen tilaisuutta Hanki-tarjouspalvelussa tai lähettämällä niitä sähköpostilla katja.levola@vayla.fi tai asko.poyhonen@ely-keskus.fi. Kysymyksiä voi esittää myös urakoiden esittelytilaisuudessa.

 

Maanteiden hoitourakat 2020: Urakoitsijatentit ja -testit

Osana maanteiden hoitourakan valintapisteytystä järjestetään urakkaan nimettävien vastuuhenkilöiden asiantuntijatentit ja -testit. Tarjoajien tulee sitoutua osallistumaan asiantuntijatentteihin sekä palvelu- ja organisointivalmiuksia kartoittaviin psykologisiin henkilöarviointeihin (asiantuntijatesteihin) osana kilpailutusta.

Asiantuntijatenttien ilmoittautumisohjeet ovat tarjouspyyntökirjeissä sekä löytyvät sivustolta https://www.hamk.fi/asiantuntijatentti/.

Asiantuntijatestien päivämäärät ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä liitteestä.

 

 

Maanteiden hoidon urakoitsijaseminaari 20.8.2019

Urakoitsijaseminaari 2020 alkavien maanteiden hoitourakoiden uudistuksista ja ajankohtaisista aiheista järjestettiin 20.8.2019. Tilaisuuden esitysmateriaali on ladattavissa tästä linkistä.

 

MARKKINAVUOROPUHELU: Maanteiden hoitourakat 2020 - 2025

Tällä markkinavuoropuhelulla on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää uuteen maanteiden hoitourakkamalliin liittyviä kysymyksiä. Tilaajan tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Maanteiden hoitourakkamallia esitellään maanantaina 3.6.2019 klo 14.00. Lisäksi kiinnostuneiden yritysten on mahdollista varata aika kahdenvälisiin keskusteluihin. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet esittelytilaisuuteen sekä kahdenvälisiin keskusteluihin löytyy tästä linkistä.

Esimerkkiaineisto keskeisimmistä kaupallisista maanteiden hoitourakan asiakirjoista löytyy tästä linkistä.

 

Maantiesiltojen hoito- ja vuositarkastuskoulutus 21.5.2019

Ohjelma

Esitelmät: 

Vuositarkastuslomake, maastoversio

Hoidon urakat: Sillantarkastukset (Harja, video)

Maantiesiltojen vuositarkastusohje, VO 17/2019

 

MAANTEIDEN HOITOURAKAT 2019, esittelytilaisuudet

2019 alkavien itäisen ja pohjoisen hankinta-alueen maanteiden hoitourakoiden esittelytilaisuus järjestettiin 29.10.2018.

Esittelyaineistot ja muistio tilaisuudesta on ladattavissa tästä linkistä.

2019 alkavien läntisen ja eteläisen hankinta-alueen maanteiden hoitourakoiden esittelytilaisuus järjestettiin 30.10.2018.

Esittelyaineistot ja muistio tilaisuudesta on ladattavissa tästä linkistä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.10.2019