Yhteystiedot

Väylä

Johtava asiantuntija, teiden kunnossapito

Pekka Rajala

  • 0295 34 3626
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Tiestön hoidon kilpailutuksesta vastaavat

 

Katja Levola, VAR ELY

p. 0295 036 262

 

Asko Pöyhönen, VAR ELY

p. 0295 038 277

Katso myös

Talvi ja tieliikenne –projektin raportit (lue lisää)

Teiden kunnossapidon kilpailutus

Väylä kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Väylä tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden  talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa,  raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. Nyt myös Harja -järjestelmä on otettu raportoinnin avuksi.

Tiedotteet

Maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksen tuloksia 2019 (lue lisää)

Maanteiden hoitourakoiden 2020-2025 kilpailutusaikataulu (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen tuloksia 2018 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat kartalla 1.10.2018 - 1.10.2019 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakat ja urakoitsijat 2011-2023 (lue lisää)

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.06.2019