Radan kunnossapidon kilpailutus

Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat erityisosaamista, erikoiskalustoa ja erikoismateriaaleja. Kunnossapitotyötä tehdään myös kaupallisen liikenteen ehdoin tietyissä työraoissa.

Radanpidon erikseen tilattavat työt (RHET):

Kilpailutettavat ylläpitotyöt:

Rataurakoiden kunnossapidon kilpailutus

 

Kunnossapitoa hankitaan seuraavista:

 • radan päällysrakenne ja turvalaitteet
 • sähkörata ja sähkövoimatekniikka
 • tietoliikennejärjestelmät
 • asema- ja laiturialueet
 • kiinteistöt sisältäen LVIA:n (lämpö-, vesi- ja ilmastointiautomaation)
 • erikoisjärjestelmät (kaluston valvontalaitteet).

Suomen rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen.

Kilpailutuksen aikataulu

Kaikki kunnossapitoalueet kilpailutetaan viiden vuoden välein. Kilpailutus tehdään hankintalainsäädännön mukaisesti.

Vuoden 2017 kilpailutuksesta

Tietoa Liikenneviraston ”Radan ja turvalaitteiden kunnossapito, kunnossapitoalue 4” kilpailutusaikataulusta (viikot 2017), aikataulu on alustava ja sitoumukseton:

 • Viikko 24 tai 25, hankintailmoituksen (HILMA) ja kilpailutusasiakirjojen julkaisu. Hankinta-asiakirjat tullaan julkaisemaan Liikenneviraston internet-sivuilla: http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa#.WQsmUBOLT3g

 • Viikko 30, tarjousten sisäänjätön määräaika.

 • Viikko 32, mahdollinen avainhenkilöiden haastattelu.

 • Viikko 33, hankintapäätös hankinnasta.

 • 1.9.2017 valmistautumisjakso alkaa.

 • 1.12.2017 operatiivinen kunnossapito alkaa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.06.2018