Yhteystiedot

Liikennevirasto

Suunnittelupäällikkö

Jussi Lindberg

  • 029 534 3820
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jouni Juuti

  • 029 534 3810
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka

Oulun liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema ja tärkeä vaihtoasema sekä valtakunnallisesti merkittävä tavaraliikenteen järjestelyratapiha. Oulun kolmioraiteen toteuttaminen mahdollistaa suoran liikennöinnin (Kokkola-Kontiomäki välillä) ilman junien kääntötarvetta Oulun ratapihalla. Uusi Heikkilänkankaan liikennepaikka mahdollistaa Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Nykytila

Kokkola−Vartius-yhteysvälille on ennustettu tavaraliikenteen kasvua. Yhteysvälin merkittävimmät kuljetusvirrat muodostuvat Venäjän rautapelletin Transitokuljetuksista. Rataosan Oulu–Kontiomäki–Vartius välityskyky on liikenteen hallinnan kannalta puutteellinen. Oulusta itään ja etelään suuntautuvien ratayhteyksien väliltä puuttuu suoran liikennöinnin mahdollistava kolmioraide. Tämän vuoksi mm. Venäjältä saapuvat pellettijunat on käännettävä Oulun ratapihalla. Tästä aiheutuu huomattavat vaihtotyön kustannukset ja se hidastaa veturi- ja vaunukaluston kiertoa. Transitojunien liikennöintiä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää 925 metrin pituisten liikennepaikkojen käyttömahdollisuutta koko yhteydellä.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelmat tehdään Oulun kolmioraiteesta ja Heikkilänkankaan uudesta liikennepaikasta. Heikkilänkankaan liikennepaikka sijaitsee Oulun kaupungin alueella rataosalla Oulu-Kontiomäki. Hankkeen tavoitteena on liikenteen hallittavuuden parantaminen Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä, Suomen teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen ja Kokkolan satamankautta kulkevan transitoreitin kilpailukyvyn parantaminen.

Aikataulu

Ratasuunnitelma käynnistynyt maaliskuussa 2018 ja valmistuu 10/2018, jonka jälkeen se menee nähtäville ja lausunnoille. Lausuntojen ja nähtävillä olon jälkeen ratasuunnitelma menee hallinnolliseen käsittelyyn Liikennevirastossa.

Suunnittelun liittyvä yleisötilaisuus pidetään 10.10.2018 klo 17

Osoite: Kaakkurin koulu, Pesätie 15, 90420 OULU

Kustannukset

Kolmioraiteen alustava kustannusarvio on n. 6 - 10 milj.€ ja Heikkilänkankaan liikennepaikan alustava kustannusarvio on n.10 milj. € (MAKU 130 2010=100). Hankkeen hyötykustannussuhdetta h/k ei ole laskettu.

Sivu päivitetty 04.02.2019