Oulun ratapihan turvalaitteet

Käynnissä

Oulun ratapihojen turvalaitteiden uusimisella vähennetään Väylän korjausvelkaa sekä mahdollistetaan turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen kustannustehokkaasti.

Yhteystiedot

Väylä

projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Oulun ratapihan turvalaitteiden uusiminen

Hankkeen nykytila

Oulun rautatieliikennepaikka koostuu Oulunlahden, Nokelan, Oulun tavaran, Oulun aseman sekä Tuiran ratapihoista. Ratapihoilta on yhteys Ylivieskan, Kontiomäen ja Kemin suuntaan sekä useille yksityisraiteille muun muassa Oulun satamaan.

Oulunlahden ratapiha on otettu käyttöön 2019 ja se on varustettu nykyaikaisilla turvalaitteilla. Oulussa on useita eri turvalaitejärjestelmiä, sisältäen myös mekaaniset turvalaiteet. Kaikki turvalaitejärjestelmät ovat elinkaariensa lopussa.

Turvalaitejärjestelmät eivät täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Oulun turvalaitevarustelulla ei ole valmiutta ERTMS-järjestelmän käyttöönotolle. Osaavat resurssit sekä kunnossapidossa että urakoinnin puolella ovat rajalliset. Järjestelmien muutokset ovat hankalasti toteutettavissa ja pienetkin muutokset aiheuttavat merkittäviä taloudellisia panostuksia. Merkittävä osa Nokelan ja Tavaran vaihteista ja raiteista on käyttöikänsä päässä. Päällysrakennetta on uusittu ja tarve on uusia vuosittain. Ratapihoilla on myös raiteita, joita ei juuri käytetä. VAK -raiteille on etsitty vaihtoehtoista sijaintia. Liikennöinti, etenkin pohjoisesta, Oulun sataman suuntaan on haasteellista.  

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa liikennepaikan häiriötön käyttö ja parantaa sen käytettävyyttä. Samalla vähennetään merkittävästi koko Pohjois-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyyttä. Lisäksi mahdollistetaan ja varmistetaan pitkällä aikavälillä liikennepaikan turvalaitejärjestelmän tekninen turvallisuus ja turvallinen junaliikenne. Hanke vähentää ratapihan korjausvelkaa huomattavasti.

Hankkeessa korvataan vanhentuneet Oulun turvalaitejärjestelmät kokonaisuudessaan ja mahdollistetaan ERTMS-järjestelmän käyttöönotto tulevaisuudessa. 

Hankkeen vaikutukset

  • Korjausvelka ja vuosittaiset kunnossapitokustannukset vähenevät.
  • Turvalaitteiden uusiminen lisää turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä vähentää vuosittaisia kustannuksia.
  • Rahoitus kattaa turvalaitteet ja ratapihan välttämättömän peruskorjauksen. Ratapihan kehittäminen vaatii erillisen päätöksen

Aikataulu

  • Rakennussuunnittelu 2019
  • Toteutus 2019 - 2023 

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 35 miljoonaa euroa. Hankkeelle ei ole laskettu hyöty-kustannussuhdetta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.02.2020