Ajankohtaista

Hankkeen tiesuunnitelma on lähetetty hyväksyttäväksi joulukuussa 2018.

Voit ilmoittautua halutessasi hankkeen postituslistalle. Tällöin saat ajankohtaista tietoa hankkeen kulusta ja tapahtumista. Ilmoittaudu sähköpostitse juho.siipo@sweco.fi.

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 040 583 2078
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sweco Ympäristö Oy

projektipäällikkö

Juho Siipo

  • 0400 764 890

pääsuunnittelija

Juha Vahvelainen

  • 044 981 8072
  • etunimi.sukunimi@sweco.fi

Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymät

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta maantiellä 185 loppuvuodesta 2017. Hankkeesta on laadittu esiselvitys jo 2000-luvun alkupuolella, sillä liikennemäärät olivat liittymien kapasiteettiin nähden suuret jo tuolloin. Liikenteen lisääntyessä koko ajan mm. telakan vaikutuksesta, parantamishankkeelle on nyt akuutti tarve. Pernon ja Ihalan eritasoliittymät pyritään parantamaan mahdollisimman nopeasti, sillä kasvava liikenne ruuhkauttaa alueen liittymät ja väylät jo lähivuosina. Valtion lisätalousarviossa 1/2018 on hankkeen toteutukseen myönnetty rahoitusta 3,4 M€. Hankkeen tiesuunnitelma on lähetetty hyväksyttäksi joulukuussa 2018 ja tavoitteena on käynnistää hankkeen toteutus elokuussa 2019. Hankkeen toteutuksesta vastaa ELY-keskus.   

Liikenne puuroutumassa

Maantien 185 liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on n. 900 ajoneuvoa. Naantalin suuntaan liikenteen odotetaan kasvavan noin 2 000 ajoneuvolla vuoteen 2040 mennessä ja Turun suuntaan sen odotetaan lisääntyvän n. 4 000 ajoneuvolla vuorokaudessa. Merkittävin muutos on tapahtumassa nykyisen Telakkatien (mt 1882) osalta, jossa nykyinen n. 2 700 ajoneuvon liikennemäärän odotetaan kasvavan n. 8 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kehätien ja Telakkatien liittymä on päätetty ensivaiheessa varustaa liikennevaloilla, jotka toteutetaan kesällä 2018. Valo-ohjauksella saadaan liittymä toimimaan tyydyttävästi vuoteen 2025 asti. Kuitenkin vasta kehätien parantamisella liikenne saadaan sujuvaksi.

Liikenteen lisääntyessä mm. telakan vaikutuksesta, parantamishankkeelle on nyt akuutti tarve.

Parannustoimenpiteet

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liikennemääriä. Lisäksi Ihalan eritasoliittymästä puuttuvat kokonaan rampit Naantalin suuntaan. Eritasoliittymien toimivuuden parantamiseksi olemassa olevat rampit suunnitellaan nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi ja Ihalan eritasoliittymä täydennetään Naantalin suunnan rampeilla. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustetaan liikennevaloilla, joilla estetään ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle.

Turun kehätien parantamishankkeessa Naantalin ja Raision välille rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävää. Tämän hankkeen yhteydessä on tarkoitus jatkaa laatukäytävää Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle. Käytännössä tämä väli on toteutettavissa jo ennen Naantalin ja Raision välistä laatukäytävää. Hankkeessa suunnitellaan myös meluntorjuntaa Pernon ja Ihalan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle.

Osallistumismahdollisuudet

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen: juho.siipo@sweco.fi

Aikataulu

Hankkeen tiesuunnitelma valmistui syyskuun lopussa v. 2018 ja se oli nähtävillä loka-marraskuussa 2018 Turun kaupungilla. Tiesuunnitelma on lähetetty hyväksyttäväksi joulukuussa 2018. Rakennussuunnitelman laadinta on käynnistetty ja tavoitteena on käynnistää hankkeen toteuttaminen elokuussa 2019.

Sivu päivitetty 22.01.2019