Luumäki–Imatra-ratahanke

Käynnissä

LUIMA-hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Tommi Rosenvall

  • 029 534 3830
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylä

Projektipäällikkö

Joonas Hämäläinen

  • 029 534 3536
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Welado

Projektipäällikkö

Kimmo Saarela

  • 040 712 9434
  • kimmo.saarela@welado.fi

Katso myös

 

Seuraa hanketta Facebookissa

Käynnissä olevat hankinnat

 

Luumäki–Imatra-ratahanke

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen osuuden rinnalle. Välillä Luumäki-Joutseno tehdään nykyisen raiteen perusparannusta. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan vt6:n alikulkusilta.

Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyy vuonna 2018 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2023.

Hankkeen taustat

Ratahanke Luumäki-Imatra sijoittuu Luumäen kunnan sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueelle. Rataosuus Luumäki-Imatra on Suomen vilkkain yksiraiteinen rataosuus, ja liikenteen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Tavaraliikenteen lisäksi yhteys on tärkeä osa henkilöliikenteen reittejä Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu ja Helsinki–Vainikkala–Pietari/Moskova.

Hankkeen kokonaispituus on 56 kilometriä. Hanke on aikataulutettu valmistumaan 2023.

Osahankkeet

Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide, 19 kilometriä pituudeltaan, nykyisen yksiraiteisen osuuden tilalle. Uutta raidetta varten rakennetaan 12 uutta siltaa, lisäksi kahta siltaa levennetään. Myös vaihteita ja ratarumpuja uusitaan.

Luumäki-Joutseno-välillä tehdään nykyisen raiteen perusparannustöitä. Rataa mm. oikaistaan, lisätään routasuojauksia ja vastapenkereitä parantamaan vakautta, sekä uusitaan releasetinlaitteet. Näin radan välityskyky paranee, ja toimintavarmuus ja erilaiset häiriötilanteet saadaan paremmin hallintaan. Tällä rataosuudella uusitaan tai rakennetaan kokonaan uusia alikulkusiltoja kolme, ja korjataan neljä siltaa. Lisäksi Saimaan kanavaan rakennetaan uusi ratasilta kahden raiteen siltana. Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi radalla lisätään samalla melu- ja tärinäsuojauksia.

Osana LUIMA-hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan vt6:n alikulkusilta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallintaa, tavaraliikenteen toimintaedellytystä, henkilöliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen tähtää myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen sekä liikenteen melun ja päästöjen vähentämiseen.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 189 M€.

Ensimmäiset siltaurakat käynnistyvät 2018, kun vanhan vt 6 alikulkusillan ja Saimaan kanavan uuden ratasillan rakentaminen alkoi. Mansikkakosken ratasillan urakka käynnistyi tammikuussa 2019. Tulevalle Joutseno-Imatra-kaksoisraideosuudelle rakennettavat viiden uuden alikulkusillan urakka aloitettiin toukokuussa 2019. Kaksoisraideosuuden ensimmäinen rataurakka käynnistettiin syyskuussa 2019.

LUIMA-hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Welado.

Hankkeen syksyn 2019 hankinta-aikataulun löydät täältä.

Ajankohtaista

reaktionapit
Sivu päivitetty 07.10.2019