Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat

Tiesuunnittelua toteutetaan yhdessä asukkaiden ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden kanssa. Otamme mielellämme palautetta ja kommentteja vastaan läpi hankkeen. Voit osallistua tilaisuuksiin ja kertoa niissä näkemyksiäsi. Voit myös jättää palautetta karttapalautteen avulla tai Facebookissa. Sähköpostilistalle liittyessäsi saat tietoa ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Lue lisää alta!

Vuoropuhelutilaisuudet

Vuoropuhelutilaisuudet käynnistyivät syksyllä 2017 ja niitä järjestetään keskeisissä vaiheissa aina suunnitelman valmistumiseen saakka. Suunnittelualueen laajentaminen keväällä 2018 on muuttanut tilaisuuksien alkuperäistä aikataulua.

 

 

Kaikki tiesuunnitelman menneet ja tulevat vuoropuhelutilaisuudet alla olevassa taulukossa.

Tilaisuus Sisältö
1. yleisötilaisuus
18.–19.10.2017
Käynnistettiin hankkeen vuorovaikutus. Kerrottiin hankkeen sisällöstä, lähtökohdista, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista.
Työpaja
18.12.2017
Käsittelyssä oli tiesuunniteluonnoksen ratkaisut ja parannusehdotukset sekä kiinteistövaikutusten arviointi. Ryhmätyöskentelyn aikana kartoille dokumentoidaan kirjoittaen ja piirtäen esiin tulleet asiat.
Suunnittelijoiden vastaanotto
20.2. 2018
Käsittelyssä tarkentunut tiesuunnitelman luonnos.  Suunnittelijat päivystivät Mylsänportissa, jonne oli mahdollista tulla vapaavalintaisena ajankohtana keskustelemaan suunnittelukysymyksistä. 
Maastokävely ja työpaja
26.9.2018
Maastopäivä, jossa pohdittiin tiesuunnitelman ja kiinteistöjärjestelyjen ratkaisuja maastossa keskittyen haastaviin kohteisiin ja suunnitelman viimeistelyyn. Maastokävelyssä oli 7 tapaamispaikkaa ja liittyy työpaja sisätiloissa päivän päätteeksi -> Lue lisää
Keskustelutilaisuus Rautakorven alueesta 9.1.2019 klo 17.30-, Mylsänportin huoltoaseman kokoustila

Tilaisuudessa keskusteltiin uusista tiejärjestelyvaihtoehdoista Rautakorven liittymäalueella ja tulevalle rinnakkaistielle etelän suunnasta Aitomäentielle. Tapaamisen perusteella tuleva rinnakkaistie päätettiin sijoittaa aikaisempaa lähemmäs valtatietä 15 Karjalankulman ja Rautakorven välillä.

2. yleisötilaisuus
syyskuun puoliväli 2019
(Paikka ja aika tarkentuvat)

Valmiin tiesuunnitelman esittely ja maantielain mukaisen käsittelyn asiat.
 

 

Anna palautetta suoraan kartalle

Voit antaa näkökulmia ja ajantasaista tietoa huomioitavista asioista ja tutustua hankkeen sisältöön palautekarttapalvelun (sito.fi) avulla. Sen avulla voit tutkia suunnitelmaa myös maastossa puhelimen tai tabletin paikannuksen avulla. Vuoropuhelun perusteella ratkaisua tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain tarkentuvan tiesuunnitelman aikana. Vaikutusten arviointi ja haitallisten vaikutusten lieventäminen on jatkuvaa jo hankkeen aikana.  Suunnittelun alussa keskustelu kohdistuu erityisesti lähtökohtiin ja lopussa taas suunnitelmaluonnoksen yksityiskohtiin.

Palautekarttapalveluun on päivitetty elokuussa 2018 suunnitelmaluonnokset, jotka tarkentuvat työn loppuvaiheen aikana. HUOM! Uusimmat karttaluonnokset ovat kuitenkin vain pdf-muodossa linkissä vasemmalla (pdf-kartat tehty 26.9.2018). Uudet suunnitelmaluonnokset päivitetään palautekarttapalveluun kesä-heinäkuun vaihteessa 2019.

Liity hankkeen sähköpostilistalle ja osallistu Facebookissa

Sähköpostilistan tarkoituksena on tiedottaa hankkeen tapahtumista. Sähköpostiviesteillä kerrotaan esim. suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja tilaisuuksista. Jos haluat sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostisoitteesi Sitowisen Tiina Ronkaiselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ronkainen@sitowise.com.

Hankkeella on sähköpostilista lisäksi oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. Hankkeen Facebook-sivuja voit tykätä ja seurata linkissä: https://www.facebook.com/Vt15KotkaKouvola/

Verkkoviestinnän lisäksi hanke tiedottaa tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista paikallislehdissä.

Sivu päivitetty 19.06.2019