Vt 4 Vaajakosken moottoritien melusuojaukset

Hankekuvaus

Valtatie 4 on tärkeä seudullinen pääväylä ja Jyväskylän kaupunkiseudun tärkeä sisääntuloväylä. Valtatie 4 kuuluu kansainväliseen TEN-verkostoon ja Vaajakosken moottoritie toimii tärkeänä osana kansainvälistä, kansallista ja alueellista tavara- ja henkilöliikenteen tieverkostoa.

Tiesuunnitelma käsittää valtatien 4 Vaajakosken moottoritieosuuden melusuojauksen parantamisen. Parantamistoimenpiteenä on nykyisten melusuojausten parantaminen korottamalla meluvalleja ja uusien meluvallien, -aitojen ja -kaiteiden rakentaminen. Toimenpiteet vähentävät tiealueen ulkopuolista liikennemelua ja lisäävät alueen asukkaiden asumismukavuutta. Valtatie 4 säilyy nykyisellä paikallaan, eikä tien tasaus muutu.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 7.4.2014. Meluvalleja rakennettiin Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä kesän ja syksyn 2015 aikana Kankaan alueelta uudelleen käytettäväksi vapautuneilla maamassoilla.

Muiden suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden ajoitus ei toistaiseksi ole tiedossa.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.07.2019